MENUMENU
MENUMENU

 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Φ.Ε.Κ. 531/16.02.2018 τ. Β’, διαθέσιμου στην ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3931), θα δέχεται υποψηφιότητες από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2018 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με έναρξη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν μόνο οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  ο  τίτλος  σπουδών  έχει χορηγηθεί από  Α.Ε.Ι.  του  εξωτερικού, θα  πρέπει  να  υποβληθεί και  σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο στο on-line «Σύστημα Αιτήσεων Διδακτορικών Διατριβών» του Τμήματος, αποκλειστικά και μόνο από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2018  (ώρα 13:00) επισυνάπτοντας  τα  δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 7 Ενότητα Γ του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος), ο οποίος βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3931

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με συνέντευξη όλων όσων κατέθεσαν εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που, είτε στο προπτυχιακό είτε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, δεν απαιτείται η κατάθεση διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, παρακαλείσθε να μας προσκομίσετε βεβαίωση της γραμματείας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να διευκρινίζονται τα παραπάνω.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, στην έδρα του Τμήματος, το Δεκέμβριο 2018, από επιτροπή (παρέχεται η δυνατότητα, η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο 2019.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Αικατερίνη Καντίνου, τηλ: 2241099112).