Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατεύθυνση "Παιδικό Βιβλίο"

Πατώντας με τον κέρσορα πάνω σε τίτλο μαθήματος μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του

ΠΒ1: Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφία για/με Παιδιά και Παιδικό Βιβλίο

Τo περιεχόμενο του μαθήματος δομείται γύρω από τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Η μετάβαση από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία στην τάξη. 2. Η ενεργοποίηση μιας διδακτικής της φιλοσοφίας. 3. Η σύνδεση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας με τη Φιλοσοφία με/για Παιδιά. 4. Η αναγνώριση του πεδίου της Φιλοσοφίας με/για Παιδιά και στο πλαίσιο αυτό της παιδικής ηλικίας 5. Φιλοσοφία με/για παιδιά: μέθοδοι και πρακτικές. 6. Σχέση Λογοτεχνίας-Φιλοσοφίας 7. Σχέση Λογοτεχνίας για παιδιά και Φιλοσοφίας για/με παιδιά: 8. Αναγνώριση κειμένων: τα όρια του λογοτεχνικού και του φιλοσοφικού: αλληλοδιεισδύσεις, ασυμβατότητες, συσχετισμοί. 9. Αναγνώριση του παρα-λογοτεχνικού και του παρα-φιλοσοφικού: Διαμόρφωση ενός εργαλείου κατηγοριοποίησης των βιβλίων για παιδιά. 10. Η συζήτηση/διάλογος στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης versus συζήτησης/διαλόγου με φιλοσοφική στόχευση. 11. Από την ιδέα, το συναίσθημα, το χαρακτήρα, την πλοκή στη φιλοσοφική έννοια και στο φιλοσοφικό πρόβλημα: Διάκριση/αναγνώριση των ήδη ενθηκευμένων φιλοσοφικών στοιχείων μέσα σε ένα κατεξοχήν λογοτεχνικό υλικό αλλά 7 της παραγωγής φιλοσοφικών στοιχείων. Αντίστροφα, διάκριση αναγνώριση του στοιχείου της λογοτεχνικότητας μέσα σε φιλοσοφικά κείμενα. 12. Έρευνα στα κείμενα: παραδείγματα από την ιστορία της φιλοσοφίας και από την παιδική λογοτεχνία.

 

ΠΒ2: Εφηβικό Μυθιστόρημα

Το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του στα εξής σημεία: 1. Στην αδρομερή αναφορά της εξέλιξης του εφηβικού μυθιστορήματος, του μυθιστορήματος διαμόρφωσης (Bildungsroman και Kunstlerroman) και του μυθιστορήματος για εφήβους. 2. Στις διαφορές και ομοιότητες των παραπάνω τριών ειδών. 3. Στα βασικά χαρακτηριστικά των τριών αυτών ειδών. 4. Στα κεντρικά θέματα που διαπερνούν γενικά το μυθιστορηματικό αυτό είδος. 5. Στο μυθιστορηματικό πρόσωπο ως κομβική σύμβαση του μυθιστορήματος. 6. Στην ανάλυση ορισμένων βασικών στοιχείων αφηγηματολογίας. 7. Στον αυτοβιογραφικό άξονα και στην εσωτερικότητα των προσώπων. 8. Στα ζητήματα της ταυτότητας και της ετερότητας. 9. Στα γυναικεία μυθιστορηματικά πρόσωπα στο είδος αυτό.

ΠΒ3: Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο

Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζεται το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του είδους, τη σχέση του με άλλες αφηγηματικές μορφές, την ερμηνεία στοιχείων του λεκτικού και οπτικού κειμένου. Διερευνώνται οι ιδιότητες των εικονογραφημένων βιβλίων, οι δυνατότητές τους στην ανάπτυξη του αναγνώστη λογοτεχνίας, οι τρόποι με τους ανταποκρίνονται αισθητικά οι αναγνώστες, καθώς και το ζήτημα του ηλικιακού κοινού. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του θέματος, του χρόνου και του χώρου, σε συνδυασμό με τις συμβάσεις και τις τεχνικές της εικόνας. Αναλύονται η δομή της σελίδας και οι αφηγηματικές δυνατότητες της οργάνωσης των εικόνων, των γραμμών, των χρωμάτων, των πλάνων κ.α.

 

ΠΒ4: Μύθοι, Παραμύθια και αναπαραστάσεις του Φύλου

Το μάθημα εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ μυθολογίας/ παραμυθολογίας και της ιστορικής, πολιτιστικής και ιδεολογικής αλλαγής και συνδέει τη σταδιακή αναμόρφωσή τους με την ιδιοποίησή τους από διάφορους πολιτιστικούς και κοινωνικούς θεσμούς βαθιά πατριαρχικούς. Ειδικότερα, στο πλαίσιό του εξετάζονται οι κοινωνικοί όροι εντός των οποίων δημιουργούνται οι μύθοι και τα παραμύθια και αποκαλύπτεται ο τρόπος που οι ιστορίες αυτές απεικονίζουν και αναπαράγουν τις έμφυλες διαφορές και ανισότητες αφού ποτέ δεν είναι ξεκομμένες από τις συνθήκες και την πραγματικότητα της κοινωνίας που τις δημιουργεί, τους κοινωνικούς και ιστορικούς όρους που διέπουν αυτή τη δημιουργία. Παράλληλα, επισημαίνεται το γεγονός πως η έμφυλη τάξη πραγμάτων προσδιορίζεται και σαν συμβολική τάξη, καθώς υφίσταται μέσω των αναπαραστάσεων και των αντιλήψεων για την ανδρική κυριαρχία και τη γυναικεία υποταγή. Εκφράζεται από τη γλώσσα και από την «κατασκευή» του φύλου κατά τη διαδικασία μετατροπής των αντιλήψεων σε πράξη. Η κατανόηση της έμφυλης τάξης ως συμβολισμού είναι ιδιαίτερα δυνατή στη Λογοτεχνία, και στη λαϊκή, η οποία, κάνοντας ορατή τη σημασία των κειμένων για τη νοηματοδότησή τους, συνέβαλε στην ανάπτυξη της φεμινιστικής έρευνας ευρύτερα.

 

ΠΒ5: Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων

Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στη γνώση της συγκεκριμένης κατηγορίας του βιβλίου για παιδιά και στη βαθύτερη κατανόηση της αξίας της, στην κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση των κειμένων, στην ικανότητα διασύνδεσης της προσέγγισης και της διδασκαλίας του βιβλίου γνώσεων με άλλα επιστημονικά πεδία (ιστορία, αρχαιολογία, οικολογία, μαθηματικά, τεχνολογία κ.ά.), στη δυνατότητα κοινοποίησης της αποκτώμενης γνώσης και των συμπερασμάτων των φοιτητών σε εξειδικευμένο ή μη κοινό και τέλος, στην απόκτηση δεξιοτήτων για συνέχιση των σπουδών τους. Προς τούτο, το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα εξής επιμέρους κεφάλαια: Η ιστορία του βιβλίου γνώσεων από τον 18ο αιώνα και εφεξής - Τα είδη, οι μορφές και η αξιολόγηση του βιβλίου γνώσεων - Βιβλίο γνώσεων και εικονογράφηση - Βιβλία γνώσεων με ιστορικό, οικολογικό, διαπολιτισμικό περιεχόμενο - Τα βιβλία γνώσεων και οι εννοούμενοι αναγνώστες – Τα βιβλία γνώσεων μεταξύ της γνωστικής και της λογοτεχνικής εμπειρίας - Τα βιβλία γνώσεων μεταξύ γνωστικής και λογοτεχνικής εμπειρίας - Τα βιβλία γνώσεων και η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα - Διδακτικές προσεγγίσεις με το βιβλίο γνώσεων.