Στατιστικά Μαθημάτων και Ενοτήτων

Παρακάτω εμφανίζονται στατιστικά σχετικά με τα μαθήματα και τις ενότητες αλλά και το υλικό που έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα.

  • Σύνολο μαθημάτων: 12
  • Σύνολο ενοτήτων σε όλα τα μαθήματα: 128
  • Σύνολο ενοτήτων με περιεχόμενο: 128
  • Σύνολο αρχείων περιεχομένου: 257
  • Σύνολο λήψεων περιεχομένου: 14970
  • Σύνολο χρηστών με πρόσβαση: 707
Γράφημα ενοτήτων με περιεχόμενο ανά μάθημα

Το παρακάτω γράφημα εμφανίζει στατιστικά σχετικά με τα μαθήματα και το σύνολο των ενοτήτων που έχουν καταχωρημένο περιεχόμενο στην πλατφόρμα. (Κωδικός μαθήματος (Αριθμός ενοτήτων) Ποσοστό επι του καταχωρημένου)