Εκπαιδευτικό Υλικό

Κόμβος του προγράμματος «Παραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού στο γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Παρακάτω θα βρείτε το υλικό των 12 μαθημάτων σε ψηφιακή μορφή

Χ1

Θεωρητικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βασικές Αρχές και Έννοιες

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Αθανάσιος Μόγιας, Λέκτορας

Syllabus »

Χ2

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νεκτάριος Σταύρου, Λέκτορας

Syllabus »

Χ3

Καινοτομία-Δημιουργικότητα-Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Γιώτα Ξανθάκου, Καθηγήτρια, Θωμάς Μπαμπάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Syllabus »

Χ4

Εκπαίδευση Αξιών και περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνη γνωστικού αντικειμένου: Ελένη Κ. Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια

Syllabus »

Χ5

Εισαγωγή στις επιστήμες της Αγωγής

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό Επιλογής
Υπεύθυνη γνωστικού αντικειμένου: Νικολάου Ελένη, Λέκτορας

Syllabus »

Χ6

Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Χειμερινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό Επιλογής
Υπεύθυνος γνωστικού αντικειμένου: Μαλάκης Ευστάθιος

Syllabus »

Ε1

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Εαρινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Αθανάσιος Μόγιας, Λέκτορας, Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής

Syllabus »

Ε2

Περιβαλλοντικά Ζητήματα στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης

Εαρινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνος γνωστικού αντικειμένου: Μαλάκης Ευστάθιος

Syllabus »

Ε3

Δια βίου εκπαίδευση: Ενεργός πολίτης και Προστασία Περιβάλλοντος στις Επιστήμες της Αγωγής

Εαρινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Θωμάς Μπαμπάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Syllabus »

Ε4

Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εαρινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνη γνωστικού αντικειμένου: Περσεφόνη Φώκιαλη, Καθηγήτρια

Syllabus »

Ε5

Εφαρμοσμένη Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική στις Επιστήμες της Αγωγής

Εαρινό Εξάμηνο, Υποχρεωτικό
Υπεύθυνος γνωστικού αντικειμένου: Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Syllabus »

ΠΑ

Πρακτικές Ασκήσεις


Υπεύθυνοι γνωστικού αντικειμένου: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Βασίλης Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής