el-GR English (United States)

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Ελαχιστοποίηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 01/14.10.2010, θέμα:3.1 Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Ι. Ετήσιος Κύκλος Σεμιναριακών-Εργαστηριακών μαθημάτων εμβάθυνσης και εξειδίκευσης

Ο Κύκλος αυτός περιλαμβάνει δέκα (10) Μαθήματα που αποτελούν το βασικό κορμό γνώσεων θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας στα αντικείμενα του Π.Μ.Σ., όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Τα Μαθήματα αυτά διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες από απόσταση ηλεκτρονικής μάθησης. Στα δια ζώσης μαθήματα αναπτύσσονται θεωρητικοί προβληματισμοί, διασαφηνίζονται έννοιες, προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μάθηση και υλοποιείται μέρος της αξιολόγησης των επιμέρους μαθημάτων, ενώ με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης εξασφαλίζεται η διαρκής συμμετοχή, σύγχρονη και ασύγχρονη διαρκής επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων/ διδασκουσών και Μ.Φ., καθώς και μεταξύ Μ.Φ., πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία και περαιτέρω αξιολόγηση των Μ.Φ.

Α’ Εξάμηνο.

Περιλαμβάνει έναν κύκλο εισαγωγικών Μαθημάτων σχετικών με τις βασικές θεωρητικές και ερευνητικές διαστάσεις του αντικειμένου του Π.Μ.Σ. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τα πέντε (5) παρακάτω Μαθήματα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και προαπαιτούμενα για τα μαθήματα Επιλογής του Β’ Εξαμήνου.

 • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου
 • Απασχόληση και Αγορά Εργασίας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
 • Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Νέες Τεχνολογίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ειδικά θέματα Επιστημολογίας και Μεθοδολογίας Κοινωνικής Έρευνας και Στατιστικής Ι

Β’Εξάμηνο:

Περιλαμβάνει έναν κύκλο Μαθημάτων εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στους βασικούς θεματικούς άξονες του Μ.Δ.Ε. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς δύο (2) από τα τέσσερα (4) παρακάτω Μαθήματα επιλογής καθώς και τα δύο (3) υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο πέντε Μαθήματα):

 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας (υποχρεωτικό)
 • Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική με Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (υποχρεωτικό)
 • Ειδικά θέματα Επιστημολογίας και Μεθοδολογίας Κοινωνικής Έρευνας και Στατιστικής ΙΙ (υποχρεωτικό)
 • Φύλο, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα (επιλεγόμενο - Με προαπαιτούμενα τα μαθήματα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου και Απασχόληση και Αγορά Εργασίας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης)
 • Φύλο και Εκπαίδευση (επιλεγόμενο - Με προαπαιτούμενα τα μαθήματα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου και Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
 • Φύλο και Πολιτισμός (επιλεγόμενο - Με προαπαιτούμενο το μάθημα: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου»)
 • Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (επιλεγόμενο - Με προαπαιτούμενα τα μαθήματα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου και Νέες Τεχνολογίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας)

ΙΙ. Ετήσιος Κύκλος Σεμιναριακών-Εργαστηριακών Μαθημάτων (Workshops)

Ο Κύκλος αυτός περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) διδακτικά τρίωρα σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.. Τα ανωτέρω Σεμιναριακά-Εργαστηριακά μαθήματα υλοποιούνται δια ζώσης κατά τη διάρκεια του πρώτου εντατικού έτους σπουδών (Οκτώβριο έως και Αύγουστο) και η παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών είναι υποχρεωτική.

Τα ανωτέρω τα Σεμιναριακά-Εργαστηριακά Μαθήματα (Workshops), αυτά υλοποιούνται δια ζώσης, σε τρίωρες συναντήσεις, από τον Οκτώβριο έως και τον Αύγουστο του πρώτου ακαδημαϊκού έτος. Η παρακολούθησή τους από μέρους των Μ.Φ. είναι υποχρεωτική και το σχετικό όριο απουσιών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τις εννέα (9) τρίωρες συναντήσεις. Μ.Φ. που θα υπερβούν το παραπάνω όριο απουσιών δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν σε διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (Thesis), παρά μόνο εφόσον αναπληρώσουν τις απουσίες με την παρακολούθηση αντιστοίχου αριθμού συναντήσεων. Σε κάθε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας πρέπει να υποβάλλεται εκ των προτέρων αίτηση του/τηςΜ.Φ. προς έγκριση από τη Σ.Ε. Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή εκτάκτου ανάγκης / ανωτέρας βίας, ο/η Μ.Φ. πρέπει να προσκομίσει τις κάθε φορά προβλεπόμενες βεβαιώσεις ή δικαιολογητικά.

ΙΙΙ. Διεξαγωγή Εμπειρικής Έρευνας

Κάθε Μ.Φ. πρέπει να διεξάγει μια πρωτότυπη εμπειρική έρευνα σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Η μεθοδολογία και τα δεδομένα της έρευνας αυτής μπορεί να αποτελούν μέρος της Διπλωματικής Εργασίας που είναι ερευνητική. Σε περιπτώσεις εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας που δεν συμπεριλαμβάνει εμπειρική έρευνα, ο/η Μ.Φ. προκειμένου να κατοχυρώσει τις σχετικές πιστωτικές και διδακτικές μονάδες, πρέπει να διεξάγει ξεχωριστή ποσοτική ή ποιοτική εμπειρική έρευνα και να καταθέσει «Ερευνητική Αναφορά» επ’ αυτής.

IV. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis)

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης καθοδηγείται από τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/ήτρια, η σύμφωνη γνώμη του/της οποίου/ας θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

Για την εξέταση και αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές/ήτριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ακολουθεί η αξιολόγησή της. Μια σύντομη παρουσίαση της τελικής Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.. Η προθεσμία κατάθεσης του τελικού (αξιολογημένου ήδη από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή) κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας είναι τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την ημερομηνία απονομής πτυχίων του αντιστοίχου εξαμήνου.

    

e-Learning System

  Η πλατφόρμα Moodle αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας που συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία διαδραστικών καταστάσεων που προάγουν την ομαδική εργασία και την διαρκή ουσιαστική επικοινωνία.
  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελαχιστοποίηση
Υπεύθυνη Γραμματείας Π.Μ.Σ. κα. Αγγέλου Βέρα.
Ώρες Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
   Τηλέφωνο: 22410 99130 
   FAX: 22410 99196
   Email: genderstudies@rhodes.aegean.gr
   

Κτίριο "Δήμητρα",
Φυτώριο ΚΕΓΕ "Δήμητρα",
Λ. Ρόδου-Καλλιθέας,
85100 Ρόδος