«Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού»

Ίδρυση

Σκοποί και Στόχοι

Μέλη εργαστηρίου

Διδάσκοντες/ουσες

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες

Λοιποί/ ες  συνεργάτες/ τιδες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Συνέδρια, ημερίδες και  λοιπές εκδηλώσεις

Σεμινάρια, επιμορφώσεις

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις

Νέα, ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

Υπατία, Αλεξανδρινή φιλόσοφος και μαθηματικός