«Εργαστριο Παιδικο Βιβλου, Λγου και Θεατρικο Παιχνιδιο»

Σκοπο και Στχοι

Οι κυριτεροι στχοι του Εργαστηρου εναι οι ακλουθοι  :

  • να συμβλλει με τις πρωτοβουλες και τις δραστηριτητς του στην επιστημονικ κατρτιση των προπτυχιακν και μεταπτυχιακν φοιτητριν/ν στα προαναφερθντα διδακτικ αντικεμενα.

  • να συνεργζεται με αντστοιχους φορες λλων ελληνικν ξνων πανεπιστημων, εφσον οι επιστημονικο τους στχοι συμππτουν, συμβαδζουν και αλληλοσυμπληρνονται με εκενους του εργαστηρου.

  • να διοργαννει επιστημονικς διαλξεις , ημερδες, σεμινρια, συμπσια , συνδρια και λλες επιστημονικς εκδηλσεις που σχετζονται με τους  προαναφερθντες επιστημονικος τομες. Να πραγματοποιε σχετικς δημοσιεσεις και εκδσεις .

  • να προσκαλε λληνες/δες και ξνους/ες επιστμονες, νδρες και γυνακες, αναγνωρισμνου κρους.  

  • να παρχει εξειδικευμνες επιστημονικς υπηρεσες και μελτες σε ιδιτες και σε κθε νομικς μορφς οργανισμος σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα.

  • να υλοποιε ερευνητικς δραστηριτητες μσω των οποων εμπλουτζεται η προπρχουσα επιστημονικ γνση και επιτυγχνεται η ανδειξη και η διεθνς αναγνριση του Τμματος.

  • να συνδει μσω των δραστηριοττων του το Πανεπιστμιο με την τοπικ κοινωνα και ειδικτερα να   αναπτσσει συνεργασες και να συνδρμει επιστημονικ τις Οργανσεις των Εκπαιδευτικν στο Ν. Δωδεκανσου και το Ν. Αιγαο ευρτερα.

 

 

Υπατα, Αλεξανδριν φιλσοφος και μαθηματικς