ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

«Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού»

 

Θέατρο Οινιαδών, Νομός Αιτωλοακαρνανίας

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

   καθ. IΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                             ΑΓΓΛΙΚΑ                                             ΓΑΛΛΙΚΑ