Συνεργασίες Εργαστηρίου

Στόχο του Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε. αποτελεί η συστηματική ανάπτυξη συνεργειών, στο πλαίσιο των ερευνητικών ενδιαφερόντων που καλείται να υποστηρίξει. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του εργαστηρίου συνεργάζονται με άλλα, συναφή εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και με άλλα εργαστήρια και ερευνητικές δομές που δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία αναπτύσσουν έρευνα στους τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου και των μελών του.

Επιστημονικές και ακαδημαϊκές συνεργασίες μελών Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.

 

 1. Συνεργασίες που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με Πανεπιστήμια:  
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Freie Universitat  Berlin
 • Universitat Erfurt
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος
 • Universitat Hamburg
 • Universitat Potsdam
 • Universitat Tubingen
 • Universita Degli Studi di Bari Aldo Moro
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

 1. Συνεργασίες με φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών:
 • Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πειραιά
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)
 • Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
 • Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.),
 • Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)
 • Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &

             Αυτοδιοίκησης (ΙΝ.ΕΠ.-Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

 

 1. Συνεργασίες με επιστημονικά περιοδικά ως κριτές άρθρων προς δημοσίευση ή μέλη συντακτικών επιτροπών:
 • Electronic Journal of Research in Educational Psychology.
 • The International Journal of Early Childhood Learning.
 • International Journal of Criminology and Sociology.
 • Asian Education Studies.
 • The Sustainability Collection.
 • International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU).
 • International Journal of Education, Culture and Society (IJECS).
 • Journal of Criminology and Forensic Studies (JOCFS).
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση (Hellenic Journal of Research in Education, ISSN 2243-7303). Ηλεκτρονικό Περιοδικό (Ε.Π.Ε.Ε.Π.-ΤΕΕΠΗ-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).
 • Το βήμα των κοινωνικών επιστημών. Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου