Συνεργασίες Εργαστηρίου

Δυνητικές Συνέργειες με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια

Στόχος του Εργαστηρίου είναι στο πλαίσιο των ερευνητικών ενδιαφερόντων του να επιδιώξει συστηματικά την ανάπτυξη πολλαπλών συνεργειών:

  1. με άλλα εργαστήρια του Παν/μίου Αιγαίου, κυρίως στα σημεία σύγκλισης των ερευνητικών πεδίων και δράσεών τους, ακριβώς λόγω της πρακτικής και εφαρμοσμένης διάστασής του,
  2. Με εργαστήρια και ερευνητικές δομές σε ξένα Παν/μια τα οποία αναπτύσσουν έρευνα στους τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου