Ερευνητικά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα:

  • Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πειραιά
  • Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
  • Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
  • Επιμορφωτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
  • Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)
  • Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝ.ΕΠ.-Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου