Καλώς ήρθατε

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι και συναδέλφισσες, συνεργάτες και συνεργάτιδες, ερευνητές και ερευνήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, φίλοι και φίλες,


     σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και  Κλινικών Εφαρμογών (Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.), του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2016 (Φ.Ε.Κ. 324/15-2-2016 τ. Β΄ (Απόφαση Πρύτανη 633/21-12-2015).
    Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, κυρίως στα ακόλουθα πεδία: Ειδική Αγωγή, Ψυχομετρία, Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Επικοινωνία, Πειραματική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Δημιουργική Μάθηση, Ψυχολογική Αξιολόγηση παιδικού ιχνογραφήματος, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι, επίσης, η συστηματική οργάνωση της έρευνας προς ενίσχυση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών-φοιτητριών και υποψήφιων διδακτόρων του ΤΕΠΑΕΣ.
    Ειδικότερα, στους σκοπούς του εργαστηρίου περιλαμβάνεται η διεξαγωγή ερευνών και μελετών στα παραπάνω αναφερόμενα ερευνητικά πεδία, η δημιουργία και παροχή διδακτικού υλικού για την ψυχολογία, τους επιμέρους κλάδους της και τις επιστήμες με τις οποίες συνεργάζεται, η εφαρμογή εκπαιδευτικών πιλοτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων στη σχολική τάξη, η πολύπλευρη συνεργασία με τμήματα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και της αλλοδαπής, η διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κ.ά. ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.
    Στις σελίδες του εργαστηρίου θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε., αναφορικά με τα μέλη που το αποτελούν, τις συνεργασίες που αναπτύσσουν και το έργο που παράγουν είτε πρόκειται για δημοσιεύσεις είτε για συμμετοχή σε ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες κ.ά. Επιθυμία μας είναι οι πληροφορίες αυτές να συμβάλουν εποικοδομητικά στην παροχή και κυρίως στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, στην έρευνα και την ανάπτυξη συνεργασιών με επιστήμονες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
    Με την ευχή να αποτελέσει η ιστοσελίδα του Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε. σημείο επιστημονικής συνάντησης, δημιουργικής συνεργασίας και έρευνας, σας καλωσορίζουμε και πάλι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Δρ. Παναγιώτης Ι. Σταμάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τμήμα των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου