Στοχοθεσία Εργαστηρίου

«Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών (Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.)».
Συντάξας: Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου
Ακαδ. έτος έναρξης: 2015-2016

Αντικείμενο Έρευνας του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα παρακάτω πεδία:

 • Ειδική Αγωγή
 • Ψυχομετρία
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ψυχοπαθολογία
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • Μικροδιδασκαλία
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Δημιουργική Μάθηση
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση παιδικού ιχνογραφήματος
 • Προβολικά τεστ προσωπικότητας

καθώς και η συστηματική οργάνωση της έρευνας τόσο προς ενίσχυση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των φοιτητών/τριών του ίδιου του Τμήματος, των μεταπτυχιακών φοιτητών-φοιτητριών και των υποψήφιων διδακτόρων.

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα Ερευνητικού Εργαστηρίου

Ειδικότερα σκοπός του εργαστηρίου είναι:

 • Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora από τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας, και ιδιαίτερα των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών που στεγάζονται στο εν λόγω εργαστήριο.
 • Το διοικητικό και ερευνητικό πλαίσιο του εργαστηρίου υποστηρίζει τη διεξαγωγή, επίβλεψη, και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με αντικείμενο συναφές με τις περιοχές της ψυχολογίας.
 • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο σύστοιχο ερευνητικό πεδίο.
 • Η δημιουργία και παροχή διδακτικού υλικού για την ψυχολογία και τους επιμέρους κλάδους της.
 • Η εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη που θα προκύψουν από ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Η συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική) με τμήματα Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή της αλλοδαπής.
 • Η διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων.

Διεθνής Τάση

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της ψυχικής υγείας των μαθητών. Πρόληψη ψυχικών διαταραχών στο χώρο του σχολείου, υλοποίηση συμβουλευτικών παρεμβάσεων, καλλιέργεια της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Βιωσιμότητα και Προοπτικές Ανάπτυξης

Στόχοι 3ετίας:

 1. Δημιουργία δίγλωσσου ιστότοπου, ο οποίος θα αποτελέσει σταδιακά πύλη ενημέρωσης και κόμβος συνάντησης σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου και έξω από τον ελληνικό χώρο,
 2. Οργάνωση εργαστηρίων έρευνας και επιμόρφωσης για φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς,
 3. Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων σε θεματικές που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,
 4. Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς για την προώθηση της έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου
 5. Προετοιμασία ερευνητικών συνεργασιών σε καινοτόμες θεματικές, με στόχο την υποβολή τους σε φορείς για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης,
 6. Διαμόρφωση διεθνούς δικτύου για την έρευνα στα επιστημονικά πεδία του εργαστηρίου

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου