Αρχική Σελίδα || Εργαστήριο || Έργο || Έρευνα || Ανακοινώσεις || Επικοινωνία
Διευθύντρια:
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα
kaila@rhodes.aegean.gr

Αναπλ. Διευθύντρια:
Ελένη Θεοδωροπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
theod@rhodes.aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:
Νατάσα Καμενίδου
kamenidou@aegean.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης:
234/2013 Τεύχος Γ"

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω πεδία:

Εφαρμογές Μεθόδων και Τεχνικών στην Εκπαιδευτική έρευνα. Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές, Ανθρωπολογικές, Φιλοσοφικές και Ιστορικές διαστάσεις του φαινομένου της Παιδείας . Αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και συντελεστών της Εκπαίδευσης. Μεθοδολογικές και Διδακτικές προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κριτική και Δημιουργική προσέγγιση των φαινομένων Διδασκαλίας και Μάθησης. Τρόποι απόκτησης, συστηματοποίησης και λειτουργικής διάταξης, αξιολόγησης και χρήσης του παιδαγωγικού υλικού. Συγκριτική, ιστορική εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Αναλυτικά προγράμματα. Σχέσεις της Παιδείας με την Πολιτική. Φιλοσοφία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Εφαρμοσμένες Ηθικές. φιλοσοφία και Παιδί. Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επικοινωνία. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Εκπαίδευση Αξιών. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση . Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγική των Μέσων. Ειδική Αγωγή, Ψυχομετρία, Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Μικροδιδασκαλία

Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων για την κατανόηση και για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης με έμφαση στις καινοτομικές προσεγγίσεις και πρακτικές/τεχνικές.
Επιπλέον στόχος είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας της παιδαγωγικής πράξης μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το εργαστήριο υποστηρίζει ερευνητικά μέσα από το έργο, διδκατικό και ερευνητικό, των μελών του: 1. τη δραστηριότητα δύο τομέων (μη θεσμοθετημένων): του Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής και του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής, 2. την επίβλεψη και την υποστήριξη του έργου υποψηφίων διδακτόρων, 3. το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, 4. δράσεις /παρεμβάσεις σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία 5. Την Πρακτική ’σκηση Α" και Γ" Φάσης, την ευθύνη της οποίας έχει ο Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής

Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης: Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων σε ελληνικό και διεθνές. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκδοτική δραστηριότητα. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών, Οργάνωση εργαστηρίων στην προοπτική της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.


Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους
Δημοκρατίας 1, Κτίριο Κλεόβουλος, Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Φαξ (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος

Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+ Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.