Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια

Επιστημονικά Συνέδρια - Ημερίδες - Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σε συνεργασία με το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" έχουν πραγματοποιηθεί:

  • επιστημονικά συνέδρια
  • επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς
  • επιστημονικές ημερίδες

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου