Δημοσιεύσεις

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ 2015 - 2021

 

 1. Ξανθάκου, Γ., Καΐλα, Μ. & Παπαβασιλείου, Β. (2015). «Φαντασία νεκρή φαντάσου» γιατί «με τις ξόβεργες μπορείς να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους». Αθήνα: Διάδραση.
 2. Παπαβασιλείου, Β. (2015). Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Το πολυδιάστατο μιας σχέσης. Αθήνα: Διάδραση.
 3. Φώκιαλη Π., Ξάνθης Α., Παπαβασιλείου Β., Μόγιας Θ., Καϊλα Μ. (2015). Τοπικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση.
 4. Θεοδωροπούλου, Ε., Φώκιαλη, Π., Παπαβασιλείου, Β. & Καΐλα, Μ. (2016). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα Προβληματισμού με Καινοτόμες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Διάδραση.
 5. Παπαβασιλείου, Β., Φώκιαλη, Π., Νικολάου, Ε., Ματζάνος, Δ. & Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2017). Κοινωνική και Πολιτισμική Βιωσιμότητα. Ρόδος: Εκδόσεις Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 6. Παπαβασιλείου, Β., Ανδρεαδάκης, Ν., Παπαδομαρκάκης, Γ. & Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2018). Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο Κόσμος μας; Quo Vadis?. Αθήνα: Διάδραση.
 7. Xanthacou, Y., Kaila, M. & Papavasileiou, V. (2019). “Imagination Dead Imagine” because “You Can Trap Birds With Birdlime, But You Cannot Capture Their Song”. New York: Nova Publishers. ISBN: 978-1-53614-324-9.
 8. Παπαβασιλείου, Β., Κατσιγιάννη, Β., Τζαμπερής, Β. & Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2019). Καινοτομία, Αειφορία και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Αθήνα: Διάδραση.
 9. Καρύδης, Μ. (2020). Εγκυκλοπαίδεια των Θαλάσσιων Επιστημών. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
 10. Παπαβασιλείου, Β., Ξανθάκου, Γ., Ανδρεαδάκης, Ν., Νικολάου, Ε. & Καΐλα, Μ. (2020). Η κοινωνική Διάσταση της Βιωσιμότητας: Πρόσφυγες, Μετανάστες και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Αθήνα: Διάδραση.
 11. Παπαβασιλείου, Β., Νικολάου, Ε., Χατζηνικόλα, Χ. & Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2021). Βιοποικιλότητα, Κοινωνική και Πολιτισμική Πολυποικιλότητα. Αθήνα: Διάδραση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ 2015 -2021.pdf


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ.pdf


 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου