Μέλη Εργαστηρίου

Επιστημονικό Προσωπικό ΤΕΠΑΕΣ
Καΐλα Μαρία, Καθηγήτρια
Ξανθάκου Ποτίτσα, Καθηγήτρια
Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια
Φώκιαλη Περσεφόνη, Καθηγήτρια
Χατζηγεωργίου Γιάννης, Καθηγητής
Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμάτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Παπαβασιλείου Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής
Νικολάου Ελένη, Λέκτορας

Συνεργάτες
Δημητρίου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωστούλα–Μακράκη Νέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λιαράκου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μόγιας Αθανάσιος, Λέκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταύρου Νεκτάριος, Λέκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Lange Jean-Marc, (CIVIIC), Universite de Rouen, France
Tatlidil Ercan, Professor, Ege University, Izmir, Turkey
Tatlidil Razan, Professor, Ege University, Izmir, Turkey


Διδάκτορες και υπ. Διδάκτορες (που συμμετέχουν στις ερευνητικές, παιδαγωγικές και εργαστηριακές δραστηριότητες - δράσεις του Εργαστηρίου)
Ματζάνος Δημήτρης, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μουστάκας Λουκάς, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ξάνθης Αγαπητός, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσακίρης Ιωάννης, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τζαμπερή Νεζάμ, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ποιμενίδης Δημήτρης, διδάκτωρ Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζήκας Βασίλειος, υποψ. διδάκτ. Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κολοκυθάς Ανδρέας - Δημήτριος, υποψ. διδάκτ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παυλούς Ευαγγελία, υποψ. διδάκτ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πεταυράκη Χρυσούλα, υποψ. διδάκτ. Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σύρμος Πέτρος, υποψ. διδάκτ. Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ταταράκης Νικόλαος, υποψ. διδάκτ. Π.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χριστοδουλάκης Παναγιώτης - Τσαμπίκος, υποψ. διδάκτ. Π.Ε. Παν. Αιγαίου

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου