ΑΜΗΧΑΝΟΝ

Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία
ISSN: 2459-2846

Τεύχος 1

Το Περιοδικό Αμήχανον περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με:

  • Τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
  • Τρόπους φιλοσοφικής προσέγγισης/διαχείρισης ενός κατά κανόνα μη φιλοσοφικού υλικού (περί "φιλοσοφικής εφαρμογής")
  • Σκέψεις, σχόλια, δια-λόγους, κριτικά κείμενα που επιχειρούν να περιχαρακώσουν την έννοια της πρακτικής & της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας
  • Θεωρητικά κείμενα γύρω από επιλεγμένες κάθε φορά έννοιες & θεματικές που αναδεικνύουν όψεις του χώρου της πρακτικής φιλοσοφίας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετακομίσαμε σε νέα ιστοσελίδα.

Μπορείτε, πλέον, να μας επισκέπτεστε στο practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/


© Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία