ΑΜΗΧΑΝΟΝ

Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία
ISSN: 2459-2846

Τεύχος 1

Να αναφανούν,  αναγνωριστούν, ερωτηθούν, αναψηλαφηθούν οι φιλοσοφικοί τόποι και τρόποι και η ιδιόμορφη χαρτογραφία και κινησιολογία τους στους χωρόχρονους της εκπαίδευσης. Οι τρόποι, οι μορφές, οι αναδιπλώσεις, οι αφηγήσεις, οι ενσωματώσεις της πρακτικής φιλοσοφίας, η φιλοσοφική από-ανασυγκρότηση της έννοιας της εφαρμογής, οι τρόποι, οι μορφές, οι αναδιπλώσεις, οι μετασχηματισμοί, οι στροφές  της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας, οι φιλοσοφικές κατανοήσεις  της  έννοιας,  των εμφανίσεων, των κινήσεων, των φωνών  της πράξης μέσα σε μορφές ζωής.


© Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία