Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

EduDidactics2015

 Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015:

"Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις

απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Tέχνες" 

Συνεργασία του

Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)

με την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ)

Τόμος Α

Τόμος Β