Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Αργυρίου

  • Μαρία Αργυρίου. Ε.ΔΙ.Π της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής, Τ.E.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου. BΑ, Ελληνικός Πολιτισμός, Ε.Α.Π. / M.Ed, Ε.Α.Π. / M.Ed, Παν/μιο Αιγαίου / Διδ/σα, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Παν/μιο / Υπ. Μεταδ/σα, Τ.E.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου.