Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ο.Σ.

  • Μάνια Μονιούδη. Β.Ed, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α. / BA, Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Παντείου Παν/μίου / ΜPhil, Ε.Κ.Π.Α. / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Έλενα Νικολακοπούλου. ΒΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), Ε.Κ.Π.Α. / MPhil, Ε.Κ.Π.Α. / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Ευγενία Πάττα. BA, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ. / M.Ed, Παν/μιο Αιγαίου / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.