Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Υποψ. Διδ., Παν/μιο Αιγαίου

  • Μάνια Μονιούδη. Β.Ed, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α. / BA, Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Παντείου Παν/μίου / ΜPhil, Ε.Κ.Π.Α. / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Σωτήριος Μπάρδας. Β.Α. Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. / μτπτ. φοιτ., Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Παν/μίου Αιγαίου / Υποψήφιος Διδ/ας Παν/μίου Αιγαίου.
  • Έλενα Νικολακοπούλου. ΒΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), Ε.Κ.Π.Α. / MPhil, Ε.Κ.Π.Α. / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Αργεντίνη Νομικού. Β.Ed, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παν/μίου Πατρών / Μ.Εd, Ε.Κ.Π.Α. / Μ.Εd, Χαροκόπειου Παν/μίου / Μ.Εd, Παν/μίου Αιγαίου / Υποψ. Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Ευγενία Πάττα. BA, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ. / M.Ed, Παν/μιο Αιγαίου / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.
  • Κατερίνα Ρέντη. B.Ed, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α / M.Ed, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.