Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Φ.Α. & SB

25 Νοεμβρίου 2018, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφικά Αντικείμενα, Soma/eBody

Θεοδ. & Δημητρ. / SB 2018

7, 14, 21 Ιανουαρίου 2018, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

4, 11, 18 Φεβρουαρίου 2018, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

4, 11, 18 Μαρτίου 2018, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

1, 15, 22 Απριλίου 2018, 12:00-17:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση, Θέατρο

Δημητροπούλου Ευη: Θέατρο

Θεοδ. / Φ.Α. 2018

13, 20, 27 Ιανουαρίου 2018, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

10, 17, 24 Φεβρουαρίου 2018, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

3, 10, 17, 24 Μαρτίου 2018, 12:00-15: 00,Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

7, 14, 21 Απριλίου 2018, 12:00-16: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Τέχνες, Εκπαίδευση / Φιλοσοφικά Αντικείμενα

Θεοδ. / Μορφές συζήτησης / 2017

11 Μαΐου 2017, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Μορφές συζήτησης μέσα στην τάξη

Kizel

4 Μαΐου 2017, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Kizel Arie: Φιλοσοφία για παιδιά & αυτονομία

Flores 2017

21 Μαρτίου 2017, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Pablo Flores de Rosario: Η διαπολιτισμικότητα & η φιλοσοφία στην τάξη

Moreau 2017

18 Μαρτίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Didier Moreau: Μορφές χειραφέτησης στην τάξη

Θεοδ. & Αργυρίου

13 Απριλίου & 19 Οκτωβρίου 2017, 19:00-21:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα, Αργυρίου Μαρία: Πραξιακή φιλοσοφία στη μουσική εκπαίδευση

Θεοδ. & Νικολ. / Φλς κείμενα & ΦΑναλ 2017

26 Μαΐου 2017, 19:00-21:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

15 Σεπτεμβρίου 2017, 19:00-21:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6 Οκτωβρίου 2017, 19:00-21:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

3 & 10 Νοεμβρίου 2017, 19:00-21:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα, Νικολακοπούλου Έλενα: Φιλοσοφικά Κείμενα/Φιλοσοφικό Αναλόγιο

Θεοδ. / Φλς κείμενα & ΦΑναλ1

22 & 29 Ιανουαρίου 2017, 12:00-14:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

19 & 26 Φεβρουαρίου 2017, 12:00-14:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

26 Μαρτίου 2017, 12:00-14:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

23 & 30 Απριλίου 2017, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., 12:00-14:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφικά Κείμενα/Φιλοσοφικό Αναλόγιο

Θεοδ. / Φλς, σώμα, κίνηση 2017

8, 15,  29 Οκτωβρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

12, 26 Νοεμβρίου 2017, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

3, 10, 17, Δεκεμβρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση, Θέατρο

Θεοδ. & Δημητρ. / SB 2017

8, 15 Ιανουαρίου 2017,  12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

5, 12 Φεβρουαρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

5, 12 Μαρτίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

2, 9 Απριλίου 2017, 12:00-16:00,Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

7, 14 Μαΐου 2017, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση

Δημητροπούλου Εύη: Θέατρο 

Θεοδ. / Φ.Α. 2017

7, 14 Ιανουαρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

11, 18, 25 Φεβρουαρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

4 Μαρτίου 2017, 12:00-17:00,Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

8, 15, 29 Απριλίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

13 Μαΐου 2017, 12:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος    

7, 14, 21 Οκτωβρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

11 Νοεμβρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

2, 9, 16 Δεκεμβρίου 2017, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Τέχνες, Εκπαίδευση / Φιλοσοφικά Αντικείμενα

Carv.

30 Μαΐου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Αdalberto Carvalho: Περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο

Θεοδ. & Μον. / Κριτ. σκ. & ΦμΠ

14 Νοεμβρίου 2016, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος 

Θεοδωροπούλου Έλενα, Μανια Μονιούδη: Η κριτική σκέψη & η φιλοσοφία με παιδιά

Θεοδ. & Camhy / Φλς διάλογος

25 Μαΐου 2016, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα, Daniela Camhy: Φιλοσοφικός διάλογος

Θεοδ. / Φλς-παιδ. λογοτ.

7 Απριλίου 2016, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Πόση φιλοσοφία αντέχει η παιδική λογοτεχνία;

Chirouter / 2016

7 Απριλίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Edwige Chirouter: Κάνοντας φιλοσοφία με βιβλία στην τάξη

Θεοδ. / Παιδ.-Φλς Διάλ.

12 Νοεμβρίου 2016, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Παιδαγωγικός/Φιλοσοφικός Διάλογος

Kerlan

18 Φεβρουαρίου 2016, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Alain Kerlan: Aισθητική Αγωγή & Φιλοσοφία

Θεοδ. / Φλς κείμενα & ΦΑν

23 & 20 Οκτωβρίου 2016, 12:00-15:00,Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

20 & 27 Νοεμβρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

18 Δεκεμβρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφικά Κείμενα/Φιλοσοφικό Αναλόγιο

Θεοδ. / Φλς, σώμα, κίνηση

9, 16 Οκτωβρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6, 13 Νοεμβρίου 2016, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

4, 11 Δεκεμβρίου 2016, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση

Θεοδ. & Δημητρ. / SB / 2016

17, 31 Ιανουαρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

14, 28 Φεβρουαρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6, 13, 27 Μαρτίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

10, 17, 24 Απριλίου 2016, 12:00-15:00,.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

8, 15  Μαΐου 2016, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση

Δημητροπούλου Εύη: Θέατρο 

Θεοδ. & Δημητρ. / SB 2016

17, 31 Ιανουαρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

14, 28 Φεβρουαρίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6, 13,  27 Μαρτίου 2016, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

10, 17, 24 Απριλίου 2016, 12:00-15:00,.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

8, 15,  Μαΐου 2016, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση

Δημητροπούλου Εύη: Θέατρο 

Θεοδ. / Φ.Α. 2016

9, 16, 30 Ιανουαρίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

13, 27 Φεβρουαρίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

12, 26 Μαρτίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

9, 16, 23, 30 Απριλίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

7, 14 Μαΐου 2016, 12:00-16: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

8, 15, 29 Οκτωβρίου 2016, 12:00-15: 00,Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

19, 26 Νοεμβρίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

10, 17 Δεκεμβρίου 2016, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος  

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Τέχνες, Εκπαίδευση / Φιλοσοφικά Αντικείμενα

Θεοδ. / Dup.

11 Μαΐου 2015, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα, Jean-François Dupeyron: Τί είναι επαγγελματική ηθική & ποια η σημασία της;

Kohan / διάλογος

10 Μαΐου 2015, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Walter Kohan: Ασκήσεις διαλόγου στην τάξη

Θεοδ. / ευ ζην

9 Μαίου 2015, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Το ευ ζην στην τάξη

Moreau / 2015

23 Μαρτίου 2015, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Didier Moreau: H φιλοσοφία της παιδείας & ο/η εκπαιδευτικός

Θεοδ. / Φλς, σώμα, κίνηση / 2015

11,  25 Οκτωβρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

8, 22 Νοεμβρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Ρόδος

6, 13, Δεκεμβρίου 2015, 12:00-16:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Σώμα, Κίνηση

Θεοδ. / Φ.Α.2015

10, 17, 31 Ιανουαρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

14, 28 Φεβρουαρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

7, 21 Μαρτίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Ρόδος

4, 18, 25 Απριλίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

2, 9, Μαΐου 2015, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., 12:00-16:00, Ρόδος

10, 31 Οκτωβρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

14, 28 Νοεμβρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

5, 12, 19 Δεκεμβρίου 2015, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Τέχνες, Εκπαίδευση / Φιλοσοφικά Αντικείμενα

Dupeyron

16 Σεπτεμβρίου 2014, 12:00-15:00,  Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Jean-François Dupeyron: Μορφές εκπειθάρχησης στην τάξη

Chirouter

14 Μαρτίου 2014, 15:00-18:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Chirouter Edwige: Φιλοσοφία με παιδιά & λογοτεχνία

Θεοδ. / Φλσ ίχνη

14 Μαρτίου 2014, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: φιλοσοφικά ίχνη & φιλοσοφικές αναδύσεις στη λογοτεχνία

Θεοδ. / Φ.Α. 2014

11, 25 Οκτωβρίου 2014,  12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

15, 29 Νοεμβρίου 2014, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6, 13 Δεκεμβρίου 2014, 12:00-15: 00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα: Φιλοσοφία, Τέχνες, Εκπαίδευση / Φιλοσοφικά Αντικείμενα

10 Νοεμβρίου 2013, 12:00-15:00

10 Νοεμβρίου 2013, 12:00-15:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος 

Walter Kohan: Φιλοσοφία με παιδιά: σκέψη & συζήτηση

6 Νοεμβρίου 2013, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

6 Νοεμβρίου 2013, 17:00-20:00, Ε.Ε.Π.Ε.Φ., Ρόδος

Θεοδωροπούλου Έλενα, Remi Hess: Hμερολόγιο έρευνας: καταγραφή, έρευνα, κατανόηση