Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ε.Ε.Π.Ε.Φ. 2013-2019

Στη διαμόρφωση & οργάνωση του υλικού του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. & στο συντονισμό,

την οργάνωση & την υλοποίηση των δράσεων, 

για την περίοδο 2013-2019 συνεργάστηκαν:

 

 • Κατασκευή  αρχικής ιστοσελίδας Ε.Ε.Π.Ε.Φ. (2013-2018): Βασίλης Κασαπίδης (MSc/M.Ed)
 • Κατασκευή νέας ιστοσελίδας (2019): Σωτήρης Μπάρδας (υποψ. διδ/ρας, Παν/μιο Αιγαίου, M.Ed,"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Παν/μιο Αιγαίου)
 • Σχεδίαση & οργάνωση περιεχομένων ιστοσελίδας: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Σχεδίαση λογότυπου του Ε.Ε.Π.Ε.Φ: Χρύσα Παγκάλου (M.Εd., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδ/ρισσα Πολυτεχνείου Κρήτης)
 • Σχεδιασμός αφισών, σελιδοδεικτών, εξωφύλλων, banners: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου & Έλενα Νικολακοπούλου (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου)
 • Σύνταξη κειμένων ιστοσελίδας, περιλήψεων & reports των δράσεων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Μεταφράσεις: 2013-2019: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Αργεντίνη Νομικού (υποψ. διδ/σσα, Παν/μίο Αιγαίου), 2014-2016:  Ελισσάβετ Γιαμακίδου  (M. Ed Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Πηνελόπη Κωνσταντελοπούλου  (M. Ed. University of Rouen), 2016-2018: Έλενα Παπανικολάου ( Phd, Ε.Κ.Π.Α.), 2015-2017: Φανή Παραφόρου (Phd, Ludwig Maximilians Munich Universität), 2017-2019: Ευγενία Πάττα (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), 2018: Γεωργία-Σωτηρία Ευθυμιοπούλου (φοιτήτρια, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), Ιόνιο Παν/μιο / Επιμέλεια μεταφράσεων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Eπεξεργασία &  ανάρτηση του υλικού:  2013-2017: Υακίνθη Παπαϊωάννου (Μ.ed., Παν/μιο Αιγαίου), 2015-2019: Έλενα Νικολακοπούλου, 2016-2018: Πατρίσια Οίκουτα Μάζζα (Υποψ. Διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), 2019: Σωτήρης Μπάρδας
 • Τήρηση αρχείου του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. & αρχειοθέτηση περιεχομένου ιστοσελίδων:  Κατερίνα Ρέντη (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου)
 • Τήρηση βιβλίων του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.: Βέρα Αγγέλου (Μέλος Ε.Τ.Ε.Π του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
 • Οργανωτική στήριξη Εργαστηρίων & Σεμιναρίων & Εκθέσεων: Βέρα Αγγέλου, Έλενα Νικολακοπούλου, Μάνια Μονιούδη (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Υακίνθη Παπαιωάννου (2013-2017),  Ευγενία Πάττα, Κατερίνα Ρέντη / Διερμηνεία: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Βιντεοσκοπήσεις: 2013-2017: Υακίνθη Παπαϊωάννου, 2015: Μαρία Δενδή (M. Ed., Πανεπιστήμιο Αιγαίου), 2016-2018: Ευγενία Πάττα, Κατερίνα Ρέντη, Έλενα Νικολακοπούλου
 • Σύνθεση & επιμέλεια των videos στο youtube: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου & Έλενα Νικολακοπούλου
 • Τεχνική επεξεργασία των videos: Κατερίνα Ρέντη
 • Οργάνωση της βιβλιοθήκης του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.: 2016: Δέσποινα Κορολόγου (απόφοιτη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου), Γκιουλτέν Σουλειϊμάν (απόφοιτη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου), 2017: Σοφία Ζαχαράτου (απόφοιτη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου), 2018: Σπυριδούλα Δανιήλ (τελειόφοιτη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου), 2018-2019 Ανθούλα-Βαρβάρα Κάπελλα (τελειόφοιτη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου), Έλενα Νικολακοπούλου
 • 1η Διεθνής Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, (27-29 Απριλίου 2018)

Για τους συντελεστές/τριες, βλ. εδώ: 

http://practphil-biennale.aegean.gr/committees/ 

Κατασκευή ιστοσελίδας: Βασίλης Χατζηστρατής, BSc Πληροφορικής

Σχεδίαση & οργάνωση περιεχομένων ιστοσελίδας: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Αναρτήσεις: Πατρίσια Οίκουτα Μάζζα, Έλενα Νικολακοπούλου, Σωτήρης Μπάρδας

 • Διαχείριση Newsletters & αλληλογραφίας:  καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου, Ευγενία Πάττα
 • Διαχείριση Facebook & You-tube: Έλενα Νικολακοπούλου
 • Παρακολούθηση της Ετικέτας «Ενημερώσεις» της ιστοσελίδας του E.Ε.Π.Ε.Φ.: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου, Κατερίνα Ρέντη
 • Σχεδίαση περιεχομένων & διαχείριση των blogs  του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.:

1. Ού-τις: Σχεδίαση: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου/ Διαχείριση: 2013-2017: Υακίνθη Παπαϊωάννου, 2017-2019: καθ. ‘Ελενα Θεοδωροπούλου. Έλενα Νικολακοπούλου

2. Φιλοσοφικά Αντικείμενα: Σχεδίαση: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου/ Διαχείριση: 2015-2017: Υακίνθη Παπαϊωάννου, Φανή Παραφόρου, 2018- : Έλενα Νικολακοπούλου, καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

3. Δίκτυο Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη (ΔιΦιΠραξ): Κατασκευή blog: Bασίλης Κασαπίδης/ Σχεδίαση περιεχομένων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου/ Διαχείριση: 2013-2017: Υακίνθη Παπαϊωάννου, 2017-: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου

4. Forum του ΔιΦιΠραξ: Σχεδίαση: Σωτήρης Μπάρδας, Έλενα Νικολακοπούλου, καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου/Διαχείριση: Έλενα Νικολακοπούλου, Olguín Juan José Martínez (Phd, Paris 8 & University of Buenos Aires), καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

5.Why Not? Φιλοσοφία Παντού: Κατασκευή blog: Σωτήρης Μπάρδας/Σχεδίαση περιεχομένων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου/Διαχείριση: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Σωτήρης Μπάρδας

 • Εκδόσεις του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.:
 • Συλλογικός, πολύγλωσσος τόμος με τίτλο: Η ηθική στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα (Ε.Ε.Π.Ε.Φ., 2018):

Επιστημονική επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου, Didier Moreau, Christiane Gohier

Γενική εποπτεία: Έλενα Θεοδωροπούλου

Σχεδιασμός εξωφύλλου & οπισθόφυλλου: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου

Μορφοποίηση κειμένων: Ευγενία Πάττα

Αρχική μορφοποίηση αριθμού κειμένων: Κατερίνα Ρέντη

Μεταφράσεις: Αργεντίνη Νομικού, Έλενα Παπανικολάου, Ευγενία Πάττα, Έλενα Νικολακοπούλου

Στοιχειοθεσία & σελιδοποίηση: Έλενα Νικολακοπούλου

Γλωσσική επεξεργασία ορισμένων κειμένων στα γαλλικά: Beatrice Lesterlin (Πανεπιστημιακή Επιμορφώτρια στην εκπαίδευση & την επικοινωνία)

 • Epistrophè. Revue d’Éthique Professionnelle en Philosophie et en Éducation. Études et Pratiques [EPREPE] / Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] (Ε.Ε.Π.Ε.Φ., vol. 1, 2017-2018):

Επιστημονική επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου, Didier Moreau

Σχεδιασμός εξωφύλλου: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Σχεδιασμός οπισθόφυλλου: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου

Μορφοποίηση κειμένων: Ευγενία Πάττα

Στοιχειοθεσία & σελιδοποίηση: Έλενα Νικολακοπούλου

H ιστοσελίδα του Eprepe:

Κατασκευή ιστοσελίδας: Άκης Μπόμποτας, Βασίλης Κασαπίδης (MSc/M.Ed)

Τεχνική υποστήριξη: 2017-: Βασίλης Χατζηστρατής, BSc Πληροφορικής, Σωτήρης Μπάρδας

Σχεδιασμός & οργάνωση περιεχομένων ιστοσελίδας: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Σχεδιασμός λογότυπου Eprepe: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Άκης Μπόμποτας, Βασίλης Κασαπίδης