Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ε.Ε.Π.Ε.Φ. 2013-2017

Στη διαμόρφωση & οργάνωση του υλικού του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. & στο συντονισμό & την οργάνωση των δράσεων, για την περίοδο  2013 -2017 συνεργάστηκαν:

 • Σχεδιασμός  ιστοσελίδας Ε.Ε.Π.Ε.Φ.: Βασίλης Κασαπίδης,MSc/M.ed 
 • Σχεδίαση & οργάνωση περιεχομένου ιστοσελίδας: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Σχεδίαση λογότυπου του Ε.Ε.Π.Ε.Φ: Χρύσα Παγκάλου, M. ed., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σχεδιασμός αφισών, σελιδοδεικτών, εξωφύλλων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου & Έλενα Νικολακοπούλου, υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου
 • Σύνταξη κειμένων ιστοσελίδας, περιλήψεων & reports δράσεων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Μεταφράσεις: Γιαμακίδου Ελισσάβετ (M. Ed Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Κωνσταντελοπούλου Πηνελόπη (M. Ed.  University of Rouen), Αργεντίνη Νομικού (υποψ. διδ/σσα, Παν/μίο Αιγαίου), Έλενα Παπανικολάου ( Phd, Ε.Κ.Π.Α.), Φανή Παραφόρου. (Phd, Ludwig Maximilians Munich Universität)
 • Επιστημονική επιμέλεια μεταφράσεων: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
 • Eπεξεργασία &  ανάρτηση του υλικού: Υακίνθη Παπαϊωάννου (Μ.ed., Παν/μιο Αιγαίου), Έλενα Νικολακοπούλου (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου).
 • Αρχειοθέτηση δράσεων του Ε.Ε.Π.Ε.Φ:  Κατερίνα Ρέντη , υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου
 • Οργανωτική στήριξη Εργαστηρίων & Σεμιναρίων & Εκθέσεων: Βέρα Αγγέλου (Μέλος Ε.Τ.Ε.Π του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) Έλενα Νικολακοπούλου (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Μάνια Μονιούδη (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Υακίνθη Παπαιωάννου (Μ.ed., Παν/μιο Αιγαίου),  Ευγενία Πάττα (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Κατερίνα Ρέντη (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου).
 • Βιντεοσκοπήσεις: Ευγενία Πάττα (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Κατερίνα Ρέντη (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Έλενα Νικολακοπούλου (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου), Μαρία Δενδή (M. Ed., Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Υακίνθη Παπαιωάννου (Μ.ed., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Σύνθεση & επμέλεια των videos: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου & Έλενα Νικολακοπούλου (υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου).
 • Τεχνική επεξεργασία των videos: Κατερίνα Ρέντη, υποψ. διδ/σσα, Παν/μιο Αιγαίου

Συντονισμός Οργάνωσης Δράσεων & Διερμηνεία: καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου