Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Εισαγωγικό

Συγκέντρωση συνδέσεων οι οποίες παραπέμπουν σε δομές, δίκτυα, προγράμματα, projects, συλλογές άρθρων, ιστογραφίες που συνδέονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου E.E.Π.Ε.Φ.

Ένωση για μια Νομαδική Φιλοσοφία

Philosoph'Art

PhiloCité

PhiloCité

 Από το Νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο,περνώντας από χώρους για νέους, δημόσιους θεσμούς για την προστασία των νέων, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, φυλακές, οι PhiloCité και PhiloCité-Recherches (PhiloCité®) διαχέουν στο δημόσιο χώρο τα εργαλεία της φιλοσοφίας. Επειδή το να παίρνει κανείς χρόνο για συλλογικό αναστοχασμό σχετικά με ένα ζήτημα της καθημερινότητας τη στιγμή που εμφανίζεται ή με τα μεγάλα ζητήματα που κουβαλούν την ιστορία της φιλοσοφίας, σημαίνει να βρίσκει τα μέσα της χειραφέτησής του.

Chirouter-blog

IAPC

IAPC (Ινστιτούτο για την Προώθηση της Φιλοσοφίας για Παιδιά)

Η παλαιότερη οργάνωση για την φιλοσοφία για παιδιά στον κόσμο.

Έδρα: πανεπιστήμιο του Montclair (New Jersey). Χρησιμοποιεί τη μέθοδο Lipman.

Διευθυντής του εκτελεστικού συμβουλίου: Gregory Maughn

SAPERE

SAPERE

Κοινότητα για την Προαγωγή της Φιλοσοφικής Έρευνας

και για τον προβληματισμό στην Εκπαίδευση, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδρύθηκε το 1992 μετά  το ενδιαφέρον που προκάλεσε το ντοκιμαντέρ του BBC

«Σωκράτης για παιδιά 6 ετών»

(αφιερωμένο στο κίνημα P4C το οποίο ιδρύθηκε στην Αμερική,

από τον Matthew Lipman στο τέλος της δεκαετίας 1960).

Laval

p4c.com

P4C.COM

Συνεταιρισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρέχει πόρους και συμβουλές σχετικά με τη φιλοσοφία για  παιδιά

Διεθνές Συμβούλιο φιλοσοφικής έρευνας με παιδιά

I.C.P.I.C: Διεθνές Συμβούλιο Φιλοσοφικής Έρευνας με Παιδιά

Κέντρα και κράτη οργάνωσης ανά τον κόσμο

Αυστριακό Κέντρο Φιλοσοφίας με Παιδιά

Αυστριακό Κέντρο Φιλοσοφίας με Παιδιά

Yπεύθυνη του Κέντρου: Daniela Camhy