Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Εισαγωγικό κείμενο

ΦιλοσοφAlia

 

«Και γιατί να μην εφεύρουμε κάτι άλλο; Ένα άλλο σώμα; Mια άλλη ιστορία; Mιαν άλλη ερμηνεία;»

Jacques Derrida, Prégnances, Lavis de Colette Deblé. Peintures, Mont-de-Marsan, L'Atelier des Brisants, 2004, p. 13 & στο: Penser à ne pas voir. Ecrits sur les arts du visible, ?1979-2004, Paris, éd. De la Différence, p. 171. 

 

Από τις αιρετικές στις καθεστηκυίες αναγνωρίσεις της και vice versa, ασκήσεις για το ανοίκειο και το οικείο, περιηγήσεις στις μορφές, τις αμορφίες & τις παρά-μορφώσεις της, συνομιλίες της φιλοσοφίας με την ετερότητά-της, φιλοσοφία αλλιώς. 

[αφίσα, σελιδοδείκτης]

  •  ΦιλοσοφAlia1

[αφίσα, περίληψη, report, φωτογραφία]

  • ΦιλοσοφAlia2

[αφίσα, περίληψη, πρόγραμμα]

  • ΦιλοσοφAlia3

[αφίσα, περίληψη, report]

"Φιλοσοφικά Αντικείμενα"

Project«Φιλοσοφικά Αντικείμενα» 

 

Οργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)

Tμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σύλληψη-Σχεδιασμός-Οργάνωση-Επιστημονική Ευθύνη:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: 

"Εργαστήριο Τέχνης / Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα"  

[https://artpublicresearch.wordpress.com/] / Τμήμα Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Υπεύθυνος: Καθηγητής Πάνος Κούρος.

* 1ος - 4ος Κύκλος (2015-2018): Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: "Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques" / Université de Lumière Lyon2. Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθηγητής Alain Kerlan

 

Συνοπτική περιγραφή:

Το project αφορά στην οργάνωση εκθεσιακού γεγονότος από τους/τις φοιτητές/τριες, το οποίο θα συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών / έργων τους σχετικά με τη δημιουργία / κατασκευή / εφεύρεση νέων αντικειμένων ή  με την επιλογή ή το μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων αντικειμένων, τα οποία θα ορίζονται/αναδεικνύονται/διερευνώνται ως «φιλοσοφικά αντικείμενα». Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό-μυητικό / ερευνητικό σχέδιο, με απώτερο στόχο μία ορισμένη ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό του φιλοσοφικού στοιχείου. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο παραπέμπει το εγχείρημα, είναι διττό και αφορά στον προσδιορισμό αφενός της έννοιας του αντικειμένου και αφετέρου της φιλοσοφικής του ποιότητας ή αλλιώς στη δυνατότητα και τους τρόπους ενός αντικείμενου να οριστεί / κατανοηθεί ως φιλοσοφικό αλλά και στη δυνατότητα του φιλοσοφικού να συναρτηθεί με την έννοια και τους τρόπους του αντικειμένου. Στo project ενσωματώνεται, ως βασική του διάσταση, η καταγραφή της ερευνητικής διαδρομής των φοιτητών/τριών από τη σύλληψη στη διερεύνηση, από τον αναστοχασμό και την ανταλλαγή σχολίων μέσα στην ομάδα στο σχεδιασμό και από την υλοποίηση στην παρουσίαση / έκθεση. Στη διάρκεια αυτή αναδεικνύεται και ερευνάται σε ένα βαθμό η σχέση της φιλοσοφίας με την έννοια της κατασκευής, της παραστατικότητας και της επιτέλεσης (performance) συνδέοντας έτσι το εγχείρημα με μορφές τέχνης και λόγου. Ο στόχος της έκθεσης των «αντικειμένων» δεν προεξοφλεί, ούτε η τελική έκθεση των αντικειμένων δεν επικυρώνει μια καταφατική τοποθέτηση έναντι των αφετηριακών ερευνητικών ερωτημάτων.

 

1ος κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2015

Ανακοίνωση της έκθεσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριo: 

[αφίσα, περίληψη]

Έκθεση:

[αφίσα, πρόγραμμα]

 

2ος κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2016

Έκθεση:

[αφίσα, πρόγραμμα]

Εργαστήριο:

[αφίσα, περίληψη]

report 

video

 

3ος Κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2017

[πρόγραμμα-εγγραφές]

Έκθεση:

[αφίσα, φυλλάδιο, report]

Εργαστήριο:

[αφίσα, περίληψη, report]

video

 

4ος Κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων"2018

Έκθεση:

[αφίσα, φυλλάδιο

Διασχίσεις

Διασχίσεις

 

"Κάθε πολιτισμικό αγαθό, απ’ τη μαγειρική ως την σειραϊκή μουσική, έχει πολλούς τρόπους να γίνεται αντιληπτό με τη δυτική ματιά, από την απλή άμεση αίσθηση μέχρι την ευχαρίστηση του γνώστη, εξοικειωμένου με τις παραδόσεις και τους κανόνες του είδους".

Bourdieu, Pierre & Alain Darbel, The Love of Art: European Art Museums and their Public, Stanford: Stanford University Press, 1990.

εικόνα, σχήμα, ήχος, αναπαράσταση, σύνθεση, προοπτική, απόσπασμα, όγκος, υλικό, θραύσμα, γραμμή, φωνή, βάθος, βλέμμα, κατασκευή, χώρος, χρόνος, κίνηση, κομμάτι, αντικατοπτρισμός, ρυθμός, δια-φιλοσοφία

[αφίσα, σελιδοδείκτης]

Some-abody

        e

Som    Body

        a

Somebody, Some body, Soma Body

To Σώμα Κάποιου/ας, Κάποιο Σώμα, Σώμα, Κορμί, Σώματα, Κάποια Σώματα, Κανενός, Κάπου. Εκείνα. Αυτά. Ποια (;). Performance.

Ο φιλοσοφικός ορίζοντας- πύκνωση & αραίωση νοήματος [ερώτημα] παρακολουθώντας το άκεντρο κέντρο βάρους του σώματος – άφαντο ει δυνατόν. Στην άκρη του εξαίφνης σύμπαντος.

Τι κατάρα  κι αυτή η κινητικότητα! (Samuel Beckett, Ω! Οι Ωραίες Μέρες)

Σύλληψη-oργάνωση-φιλοσοφική σκηνοθεσία/κινησιολογία: Έλενα Θεοδωροπούλου

Θεατρική Σκηνοθεσία: Εύη Δημητροπούλου

Ομάδα φοιτητριών/-ών προσ-καλείται να αντιδράσει και να κινητοποιηθεί σε σχέση με ένα αρχικό εννοιολογικό σενάριο, το οποίο, μέσα από τον τρόπο και τον ρυθμό των αντιδράσεων και των κινήσεων που συμβαίνουν/αναδύονται εν είδει διαλόγου/συνάντησης,   εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο υπάρχει και στην τελική παρουσίαση, η οποία συγκροτείται ως πρόβα ανάμεσα στις άλλες, κομμάτι μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας.

        e

Som    Body1

        a

Τα πρόσωπα της Ομάδας Some-aBody1:

Άγγελος Αλαφογιάννης, Κοσμάς Γκανιάς, Κορίνα Ιωαννίδου, Δέσποινα Κορολόγου, Αγγελική Μαλλιαρού, Παναγιώτα Μπέλια, Μαρία Παπαδάκη- Μπαχούμα, Χρυσάνθη Πλεσσιώτη, Γκιουλτέν Σουλεϊμάν: φοιτήτριες & φοιτητές από τις "Πολιτιστικές Ομάδες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών" ( Π.Ο.Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.& από τα Τμήματα της Σχολής (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Π.Τ.Δ.Ε. & Τ.Μ.Σ.)
 
Μαρία Μανουκιάν, χορεύτρια, δασκάλα χορού

[αφίσα, κείμενα, photos, video]

        e

Som    Body2

        a

Τα πρόσωπα της Ομάδας Some-aBody2:

Άγγελος Αλαφογιάννης, Φίλιππος Βαΐτσης, Κοσμάς Γκανιάς, Μαριάντζελα Διαμαντοπούλου, Κορίνα Ιωαννίδου, Αγγελική Μαλλιαρού, Μαρία Παπαδάκη- Μπαχούμα, Παναγιώτα Μπελιά, Χρυσάνθη Πλεσιώτη: φοιτήτριες & φοιτητές από τις "Πολιτιστικές Ομάδες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών" ( Π.Ο.Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.& από τα Τμήματα της Σχολής (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Π.Τ.Δ.Ε. & Τ.Μ.Σ.)

[αφίσα, κείμενο, video, report

        e

Som    Body3

        a

Τα πρόσωπα της Ομάδας Some-aBody3:

  • οι φοιτήτριες & φοιτητές από τα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. & Π.Τ.Δ.Ε.), Παν/μιο Αιγαίου:

Φίλιππος Βαΐτσης, Κοσμάς Γκανιάς, Σοφία Ζαχαράτου, Παναγιώτα Μπελιά, 

  • οι απόφοιτοι (Τ.Μ.Σ. & Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.):

Άγγελος Αλαφογιάννης & Μαρία Παπαδάκη- Μπαχούμα 

  • στην performance συμμετέχουν και οι σπουδάστριες του "Κέντρου Σπουδών Χορού Μαίρη Μάρκου-Βελιδάκη":

Ελευθερία Ζαράνη, Μαρία Καραγκούνη, Αναστασία Κοζά,  Αναστασία Κωβαίου, Ηλιάνα Μάρκαρη, Μαρία Φωτούδη

χορογράφος: Νίκη Τσικούρη

Μέρος της performance αποτελεί και η προβολή βίντεο στην υλοποίηση του οποίου συμμετείχαν οι:

Χρυσοβέργη Κωνσταντίνα-Κορίνα, εικονολήπτρια & η Σταυρίδου Έλσα, ηθοποιός-θεατρολόγος

[αφίσα]

Φιλοσοφικό Αναλόγιο

Φιλοσοφικό Αναλόγιο

 

Πρόσωπα και ιδέες σε κίνηση... Επιστροφές: Fla(e)sh

όρφνη και σκότος εστίν αλάμπετον· ην δε σε μύστης εισαγάγη, φανερού λαμπρότερ’ ηελίου

(Greek Anthology, 540 AΔΗΛΟΝ,  Loeb Classical Library)

Αναγνώσεις μονολογικές,  παράλληλες ή διαλογικές. Κάδρο, στιγμή, φωνή, απόσπασμα, αποσιωπητικά, αντήχηση, μετέωρο, παίγνιο, αίσθηση, απόλαυση, απόκλιση. Ο φιλοσοφικός λόγος διαβασμένος, τα κείμενα ανοιγμένα στον ήχο, την εικόνα, τη σιωπή & το ίδιο τους το άκουσμα. Η ανάγνωση ως χειρονομία. Νοn finito.

 

Φιλοσοφικό Αναλόγιο 1

Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) συμμετείχε στο πλαίσιο των 3μερων εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου, με το Φιλοσοφικό Αναλόγιο1:

…χρειος ει ξένη φυγάς…

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου (Mphil, Ε.Κ.Π.Α.), Μαρία Αργυρίου (Μουσικο-παιδαγωγός, μετα-διδακτορική ερευνήτρια,  Παν/μιο Αιγαίου) & ηχογραφημένη φωνή: Ηλίας Βάκης, (Ηθοποιός, εκπ/κός θεατρικής αγωγής,  τελειόφοιτος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.).

[αφίσα, σελιδοδείκτης, κείμενα, report, ηχητικό στιγμιότυπο, photos]

 

Φιλοσοφικό Αναλόγιο 2

Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) συμμετείχε στο πλαίσιο της "16ης Διεθνούς Συνάντησης για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη", που συν-διοργάνωσε το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. με την Έδρα της UNESCO Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού, για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO, με το Φιλοσοφικό Αναλόγιο2:

Lubridiun materiae

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου (Υποψήφια Διδ/σα, Παν/μιο Αιγαίου), Μαρία Αργυρίου (Μουσικο-παιδαγωγός, μετα-διδακτορική ερευνήτρια, Ε.Ε.ΔΙ.Π.,  Παν/μιο Αιγαίου) & ηχογραφημένη φωνή: Ηλίας Βάκης (Ηθοποιός, εκπ/κός θεατρικής αγωγής, απόφοιτος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)στην εκτέλεση των μουσικών αντιφωνιών, συμμετείχε και ο φοιτητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Νικήτας Κατσουράκης.

[αφίσα, σελιδοδείκτης, πρόγραμμα, περιλήψεις, κείμενα, photos, report]