Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Εκθέσεις

Εκθέσεις:

Ρόδος, 20 & 21 Μαΐου 2017

 Έκθεση: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" [3ος κύκλος]

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Project: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" πατήστε εδώ

Ρόδος, 24-25 Μαΐου 2016

 Έκθεση: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" [2ος κύκλος]

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Project: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" πατήστε εδώ

Ρόδος, 28 Μαΐου 2015

Έκθεση: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" [1ος κύκλος] 

Για πληροφορίες σχετικές με το Project: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" πατήστε εδώ

Performances

Performances:

Somabody/Performances

        e

Som   Body

        a

- Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ