Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ρόδος, 24-25 Μαΐου 2016

 Έκθεση: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" [2ος κύκλος]

Διοργάνωση: "Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία"

σε συνεργασία με το "Εργαστήριο Tέχνης / Aρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα"

και το "Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques"

[Για πληροφορίες σχετικές με το Project: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" πατήστε εδώ]

[αφίσα, πρόγραμμα, report, φωτογραφίες]

Ρόδος, 28 Μαΐου 2015

Έκθεση: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" [1ος κύκλος]

Διοργάνωση: "Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία"

σε συνεργασία με το "Εργαστήριο Tέχνης / Aρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα"

και το "Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques"

[Για πληροφορίες σχετικές με το Project: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα" πατήστε εδώ]

[αφίσα, πρόγραμμα]