Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Δίκτυο Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη

Δίκτυο: "Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη"

To γαλλόφωνο Δίκτυο Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη (ΔιΦιΠραξ) παραπέμπει στην οργάνωση ενός πλαισίου συνεχούς έρευνας που, μέσω της ιδιαιτερότητας της Φιλοσοφίας της Παιδείας (στο βαθμό κατά τον οποίο θέτει επιτακτικά το ερώτημα του νοήματος της πράξης στην εκπαίδευση ή της εκπαίδευσης ως πράξης σε όλα της τα επίπεδα) θα θέσει εξίσου το ζήτημα της εκπαίδευσης ως ζήτημα κρίσιμο και επείγον. Αυτή η έρευνα αφορά στους τρόπους εμπλοκής της Φιλοσοφίας της Παιδείας στην πράξη επερωτώντας στην πολλαπλότητα και την ποικιλία τους τις πρακτικές και τις δράσεις που πάρα πολύ συχνά αγνοούνται από την θεσμοποιημένη Φιλοσοφία της Παιδείας. Το δίκτυο καλεί στην ανασυγκρότηση της φιλοσοφικής στάσης, ως στάσης πλήρως, θεωρητικά και πρακτικά, παιδαγωγικής. Πιο συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στη διερώτηση, την προβληματοποίηση, την εμβάθυνση, την πρόκληση πραξεολογικής εμπειρίας καθώς και την ανάδυση πειραματικών τόπων στη φιλοσοφία της παιδείας μέσα από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις, ερμηνευτικές και αναπτύξεις της στους πληθυντικούς, σύγχρονους εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικο-πολιτικούς τόπους.

https://rephedenprax.blogspot.com

 

Ιδρυτική Ομάδα

Θεοδωροπούλου Έλενα

Συντονίστρια

 

Carvalho Adalberto dias De

Kerlan Alain

Moreau Didier

Zambrano Leal Armando

Hess Remi

Weigand Gabrielle

 

Ερευνητές/τριες

Νικολακοπούλου Έλενα (υπεύθυνη του blog), ΒΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), Ε.Κ.Π.Α. / MPhil, Ε.Κ.Π.Α. / Υποψήφια Διδ/σα Παν/μίου Αιγαίου.

Olguín Juan José Martínez (υπεύθυνος του blog), PhD στη Φιλοσοφία, Παν/μιο Paris 8 & Κοινωνικών Επιστημών, Παν/μιο του Buenos Aires / Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο "Laboratoire d’études des Logiques Contemporaines de la Philosophie" (EA 4008 – Paris 8) και στο "Insituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG – UBA)".

Roelens Camille, M.Ed, Παν/μιο Jean Monnet, Saint- Étienne, Υποψ. Διδ. στις Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Jean Monnet, Saint- Étienne.

Portets Noëlle, Υποψ. διδ/σα Φιλοσοφίας, Παν/μιο Bordeaux-Montaigne, Διδακτορική Σχολή  EA4574 SPΗ (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Φιλοσοφία)