Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Πρόσωπα και ιδέες σε κίνηση... Επιστροφές

όρφνη και σκότος εστίν αλάμπετον· ην δε σε μύστης εισαγάγη, φανερού λαμπρότερ’ ηελίου

(Greek Anthology, 540 AΔΗΛΟΝ,  Loeb Classical Library)