Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Προσεχείς Εκδόσεις

Προσεχείς Εκδόσεις

  • Συλλογικός Τόμος στη βάση του Συμποσίου «Η ηθική στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» Ρόδος (Μάιος 2015)
  • E-book της Έκθεσης «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» - Πρώτος Κύκλος (Μάιος 2015)
  • Συγκεντρωτικός Τόμος για την Επαγγελματική Ηθική. Εκδόσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.
  • Συλλογικός Τόμος για τις Περιβαλλοντικές Αξίες & Αξίες στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επαγγελματική Ηθική» και του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.