Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ρόδος 5 & 6 Μαΐου 2017

Διεθνές Σεμινάριο:

"Όψεις της φιλοσοφίας μέσα στην τάξη - έρευνα & πρακτική"

[αφίσα, σελιδοδείκτης, περιλήψεις-CVs, πρόγραμμα-εγγραφές, photos, report]

Ρόδος 9-11 Μαρτίου 2017

Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD

Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας

[αφίσα, σελιδοδείκτης, εγγραφές, πρόγραμμα-περιλήψεις-CVs, report, φωτογραφίες]

Άνδρος, 27 - 29 Αυγούστου 2015

Θερινό Σεμινάριο

Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας

και εμβίωσης της φιλοσοφικής στάσης του παιδαγωγού

[πληροφορίες]