Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

26-29 Mαΐου 2016Hμέρες Εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» [4η Διεθνής Συνάντηση]

Σώμα Φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση

[αφίσα, πρόγραμμα, ανακοίνωση, περιλήψεις, report, φωτογραφίες25 Mαΐου 2016«Φιλοσοφικά Αντικείμενα-2» [Εργαστήριο]

στο πλαίσιο των εργασιών της Έκθεσης: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα -2"

Καθ. Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου & Καθ. Alain Kerlan, Université Lumières Lyon2

[αφίσα, περίληψη, report, φωτογραφίες]6 Απριλίου 2016Κάνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να σκεφτούν τη διάκριση ανάμεσα στο Πιστεύω και Γνωρίζω και παρουσίαση της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ: "Η πρακτική της φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία βάση εκπαιδευτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική μεταμόρφωση" [Εργαστήριο]

[αφίσα, περίληψη]

 

Συζήτηση για τον δεσμό ανάμεσα σε Παιδική Λογοτεχνία και Φιλοσοφία και για τους στόχους της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ: "Η πρακτική της φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία βάση εκπαιδευτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική μεταμόρφωση" [εργαστήριο]

[αφίσα, περίληψη]

 

report

 20 Φεβρουαρίου 2016"Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο, 2" [εργαστήριο] 

[αφίσα, περίληψη, report, φωτογραφία]

 

"ΦιλοσοφAlia: (Η) Φιλοσοφία παντού(;)" [εργαστήριο]

[αφίσα, περίληψη, report, φωτογραφία]19 Φεβρουαρίου 2016"Η φωτογραφία ως φιλ. αντικείμενο: παρέμβαση στη τάξη" [εργαστήριο] 

[αφίσα, περίληψηreport]28 Μαΐου 2015«Φιλοσοφικά Αντικείμενα» [Εργαστήριο]

στο πλαίσιο των εργασιών της Έκθεσης: "Φιλοσοφικά Αντικείμενα"

[αφίσα, περίληψη]

 12 - 14 Μαΐου 2015Ημέρες Εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» [Τρίτη Συνάντηση]

στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνούς Συμποσίου:

"Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα"

[ανακοίνωση, αφίσα, πρόγραμμα, περιλήψεις]21 και 22 Απριλίου 2015Να μαθαίνεις να φιλοσοφείς στην τάξη: ο μύθος του σπηλαίου και η γνώση [εργαστήριο]

[αφίσα, περίληψη]30 Μαρτίου 2015"Από τη συζήτηση στον φιλοσοφικό διάλογο στην τάξη: πρώτα βήματα" [Εργαστήριο]

 [αφίσα, περίληψη]24 Μαρτίου 2015Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα [Εργαστήριο]

 [αφίσα, περίληψη]13 Μαρτίου 2014Κείμενο, λόγος, διάλογος στην τάξη: από τη λογοτεχνία στη φιλοσοφία [Εργαστήρια]

 [αφίσα, πρόγραμμα-περίληψη]7 και 8 Νοεμβρίου 2013Ημέρες Εργαστηρίων: Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη [Δεύτερη Συνάντηση]

[αφίσα, περιλήψεις, ανακοίνωση, πρόγραμμα]