Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

"Φιλοσοφικά Αντικείμενα"

Project«Φιλοσοφικά Αντικείμενα» 

 

Οργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)

Tμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σύλληψη-Σχεδιασμός-Οργάνωση-Επιστημονική Ευθύνη:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: 

"Εργαστήριο Τέχνης / Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα"  

[https://artpublicresearch.wordpress.com/] / Τμήμα Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Υπεύθυνος: Καθηγητής Πάνος Κούρος.

* 1ος - 4ος Κύκλος (2015-2018): Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: "Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques" / Université de Lumière Lyon2. Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθηγητής Alain Kerlan

 

Συνοπτική περιγραφή:

Το project αφορά στην οργάνωση εκθεσιακού γεγονότος από τους/τις φοιτητές/τριες, το οποίο θα συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών / έργων τους σχετικά με τη δημιουργία / κατασκευή / εφεύρεση νέων αντικειμένων ή  με την επιλογή ή το μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων αντικειμένων, τα οποία θα ορίζονται/αναδεικνύονται/διερευνώνται ως «φιλοσοφικά αντικείμενα». Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό-μυητικό / ερευνητικό σχέδιο, με απώτερο στόχο μία ορισμένη ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό του φιλοσοφικού στοιχείου. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο παραπέμπει το εγχείρημα, είναι διττό και αφορά στον προσδιορισμό αφενός της έννοιας του αντικειμένου και αφετέρου της φιλοσοφικής του ποιότητας ή αλλιώς στη δυνατότητα και τους τρόπους ενός αντικείμενου να οριστεί / κατανοηθεί ως φιλοσοφικό αλλά και στη δυνατότητα του φιλοσοφικού να συναρτηθεί με την έννοια και τους τρόπους του αντικειμένου. Στo project ενσωματώνεται, ως βασική του διάσταση, η καταγραφή της ερευνητικής διαδρομής των φοιτητών/τριών από τη σύλληψη στη διερεύνηση, από τον αναστοχασμό και την ανταλλαγή σχολίων μέσα στην ομάδα στο σχεδιασμό και από την υλοποίηση στην παρουσίαση / έκθεση. Στη διάρκεια αυτή αναδεικνύεται και ερευνάται σε ένα βαθμό η σχέση της φιλοσοφίας με την έννοια της κατασκευής, της παραστατικότητας και της επιτέλεσης (performance) συνδέοντας έτσι το εγχείρημα με μορφές τέχνης και λόγου. Ο στόχος της έκθεσης των «αντικειμένων» δεν προεξοφλεί, ούτε η τελική έκθεση των αντικειμένων δεν επικυρώνει μια καταφατική τοποθέτηση έναντι των αφετηριακών ερευνητικών ερωτημάτων.

 

1ος κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2015

Ανακοίνωση της έκθεσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριo: 

[αφίσα, περίληψη]

Έκθεση:

[αφίσα, πρόγραμμα]

 

2ος κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2016

Έκθεση:

[αφίσα, πρόγραμμα]

Εργαστήριο:

[αφίσα, περίληψη]

report 

video

 

3ος Κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων" 2017

[πρόγραμμα-εγγραφές]

Έκθεση:

[αφίσα, φυλλάδιο, report]

Εργαστήριο:

[αφίσα, περίληψη, report]

video

 

4ος Κύκλος "Φιλοσοφικών Αντικειμένων"2018

Έκθεση:

[αφίσα, φυλλάδιο