Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

7 και 8 Νοεμβρίου 2013

Ημέρες Εργαστηρίων: Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη [Δεύτερη Συνάντηση]

[αφίσα, περιλήψεις, ανακοίνωση, πρόγραμμα]