Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ρόδος 21 Φεβρουαρίου 2019

Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)

& η Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

φιλοξενούν, στο πλαίσιο του μαθήματος

«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια (Γ’ Φάση Πρακτικών)»

Ομιλία του Καθηγητή Walter Omar Kohan (Universidad del Estado de Río de Janeiro)

Με τίτλο:

Τί σημαίνει να διδάσκεις; Μεταξύ της άγνοιας, της εφεύρεσης και του αυτοσχεδιασμού

17:00-20:00

Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λεωφ. Δημοκρατίας

1 Κτίριο Κλεόβουλος,

Αμφιθέατρο 1ου ορόφου, John Dewey

[αφίσα, περίληψη]