Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Ρόδος, 18-19 Νοεμβρίου 2017

 
Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) 
η Έδρα της UNESCO Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά:
μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού
 
συν-διοργανώνουν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO τη:
 

"16η Διεθνή Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη"