Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του περιοδικού Φιλοσοφειν

Ανακοίνωση Συνεδρίου:

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του περιοδικού Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία

"Δημοκρατία, Ρητορική, Ιδεολογία και Πολιτική Φιλοσοφία. Από τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή στη σύγχρονη πραγματικότητα"

Θεσσαλονίκη, 30-31 Οκτωβρίου 2015

[αφίσα, πρόγραμμα 30 & 31/10]