Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Λέρος, 16 Μαΐου 2015

Διεθνής Ημερίδα:

"Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις"

[αφίσα, πρόγραμμα, περιλήψεις-CVs]