Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

H σειρά Φιλοσοφία & Εκπαίδευση. Έρευνα, Θεωρίες, Έννοιες, Πρακτικές την οποία το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. εγκαινιάζει με τον 1ο συλλογικό πολύγλωσσο τόμο με τίτλο "Η ηθική στην Εκπαίδευση Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα", σκοπό έχει να φιλοξενήσει κείμενα κριτικής προσέγγισης, που αφορούν στις πολλαπλές, πιθανές μορφές συνέργειας, συνάρθρωσης & συνύφανσης της φιλοσοφίας με το χώρο της εκπαίδευσης/παιδείας, καθώς & στα πολλαπλά πιθανά αποτελέσματα μιας τέτοιας  ιδιαίτερης σχέσης, τόσο για τη φιλοσοφία όσο & για την εκπαίδευση/παιδεία.

Διευθύντρια σειράς: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

 

Epistrophè. Revue d’Éthique Professionnelle en Philosophie et en Éducation. Études et Pratiques [EPREPE] / Epistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE]: Διεθνές, ετήσιο, δίγλωσσο (αγγλικά & γαλλικά), διαδικτυακό, ελεύθερης πρόσβασης και το μόνο στη συγκεκριμένη θεματική περιοδικό με κριτές, με στόχο την κριτική και ερμηνευτική μελέτη και ανάλυση ζητημάτων σχετικών με την Επαγγελματική Ηθική στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση, μέσα από το πρίσμα της Φιλοσοφίας εν γένει και της Φιλοσοφίας της Παιδείας ειδικότερα. Οι θεωρίες, οι πρακτικές και οι έρευνες που θα θέσουν υπό ερώτηση αυτή τη διπλή προσέγγιση ή που διασταυρώνουν τις θεματικές εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος του περιοδικού Επιστροφή. Βασικό μέλημα του περιοδικού είναι να διεγείρει και να υποστηρίξει φιλοσοφικούς στοχασμούς σχετικά με ηθικά ζητήματα που αναδύονται στους κόλπους των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Για το εισαγωγικό σημείωμα του 1ου τεύχους (2017-2018), πατήστε εδώ

«Αμήχανον»: Περιοδικό του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) με σκοπό την ανάδειξη, την αναγνώριση, τη διερώτηση των φιλοσοφικών τόπων και τρόπων και της ιδιόμορφης χαρτογραφίας και κινησιολογίας τους στους χωρόχρονους της εκπαίδευσης. Οι τρόποι, οι μορφές, οι αναδιπλώσεις, οι αφηγήσεις, οι ενσωματώσεις της πρακτικής φιλοσοφίας, η φιλοσοφική από-ανασυγκρότηση της έννοιας της εφαρμογής, οι τρόποι, οι μορφές, οι αναδιπλώσεις, οι μετασχηματισμοί, οι στροφές της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας, οι φιλοσοφικές κατανοήσεις της έννοιας, των εμφανίσεων, των κινήσεων, των φωνών της πράξης μέσα σε μορφές ζωής εμπεριέχονται στον προσανατολισμό του περιοδικού.