Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099150 - +30 2241099189

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

"Το να κάνω μάθημα υπήρξε ένα μείζον κομμάτι της ζωής μου,

στο οποίο είχα εμπλακεί με πάθος.

[...] είναι σαν μια έρευνα εργαστηρίου: δίνεις μαθήματα σε σχέση με αυτά που ερευνάς,

όχι σε σχέση με αυτά που γνωρίζεις.

Θέλει πολλή προπαρασκευαστική εργασία για να φτάσεις σε λίγα λεπτά έμπνευσης ...

Απορρίψαμε την αρχή της "προοδευτικής οικοδόμησης της γνώσης":

[...] ο καθένας έπαιρνε αυτό που χρειαζόταν ή ήθελε,

αυτό που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει".

Gilles Deleuze

photo δρώμενα