Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

«Το να κάνω μάθημα υπήρξε ένα μείζον κομμάτι της ζωής μου, στο οποίο είχα εμπλακεί με πάθος. [...] είναι σαν μια έρευνα εργαστηρίου: δίνεις μαθήματα σε σχέση με αυτά που ερευνάς, όχι σε σχέση με αυτά που γνωρίζεις. Θέλει πολλή προπαρασκευαστική εργασία για να φτάσεις σε λίγα λεπτά έμπνευσης […] Στη φιλοσοφία απορρίπταμε την αρχή της "προοδευτικής οικοδόμησης της γνώσης": […] o καθένας έπαιρνε αυτό από το οποίο είχε ανάγκη ή το οποίο επιθυμούσε, αυτό το οποίο είχε να το κάνει κάτι, έστω κ μακριά από το γνωστικό του πεδίο».

Gilles Deleuze, «Για τη φιλοσοφία», στο: Διαπραγματεύσεις, 1972-1990, Paris: éd. De Minuit, 1990.

photo δρώμενα