Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Διεύθυνση:

Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85 100

Τηλέφωνο - Fax:

+30 2241099189 -

Ηλ. Αλληλογραφία:

lab-prapl-ph@aegean.gr

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου:

Βέρα Αγγέλου

Σκοπός του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) είναι η αναγνώριση και η επεξεργασία ζητημάτων που συνδέονται με την ανάδυση, ανασυγκρότηση, εξύφανση, παράσταση μορφών φιλοσοφικής σκέψης και πράξης σε σχέση με τις πληθυντικές μορφές εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση ερευνητικών διαδικασιών - σχεδιασμών που ενισχύουν τη φιλοσοφική εκπαίδευση, παιδαγωγική, έρευνα και κουλτούρα στις ποικίλες εκφάνσεις της. 

Έμφαση δίνεται στην πρακτική και εφαρμοσμένη διάσταση, καθώς το πέρασμα από τη θεωρία στις πραγματοποιήσεις της διανύεται ερμηνευτικά, κριτικά, και διαλογικά, φέροντας τη φιλοσοφική μεθοδολογία, ανάλυση και κατανόηση στο κατώφλι και στη διασταύρωση ζωτικών και πολύπλοκων διακυβευμάτων: ηθικών, πολιτικών, ανθρωπολογικών, αισθητικών, διαπολιτισμικών, οικολογικών, τεχνολογικών, κ.ά.

Άξονες ερευνητικού ενδιαφέροντος: φιλοσοφικές πρακτικές, φιλοσοφία - σώμα - κείμενα, φιλοσοφία με παιδιά, φιλοσοφία και τέχνες, φιλοσοφία και πρακτικές διαλόγου, συμβουλευτική φιλοσοφία,αξίες και ηθική στους εκπαιδευτικούς χρονο - τόπους, εφαρμοσμένες ηθικές, παιδαγωγική και ηθική της σκέψης: πολυπλοκότητα / κριτική σκέψη / φροντίδα, λόγοι και μορφές της ετερότητας, προβληματοποίηση / διλημματοποίηση.