Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
Tομέας Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών & Πολιτισμού

Οδηγός Σπουδών (Download: 288 Kb)

Βασικός στόχος του Τομέα είναι ο εφοδιασμός του/της αποφοίτου με γνώσεις και δεξιότητες που θα του/της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα, σε σχέση με το σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα ο Τομέας επιδιώκει την καλλιέργεια στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της αντίληψης ότι υπάρχει ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού, που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Με τους παραπάνω στόχους, ο Τομέας αισιοδοξεί να συμβάλλει στη δυνατότητα του Ιδρύματος να διαπραγματεύεται δυναμικά την επικοινωνία με την περιβάλλουσα πραγματικότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τομέας παρέχει τη δυνατότητα στους/τις φοιτητές/τριες να επιλέγουν, ως ένα βαθμό, τη γνωστική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εμβαθύνουν. Ζητούμενο είναι η παροχή δυνατότητας εναλλακτικών, ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων, που ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών.

Στον Τομέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν:

 • 9 Διδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 3 Μαθήματα από τα προσφερόμενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Υποχρεωτικών
 • 6 Διδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 2 Μαθήματα από τα προσφερόμενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής
 • 4 Διδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Μαθημάτων Επιλογής.

Ο Τομέας επίσης προσφέρει Μαθήματα Έρευνας, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, από 1 έως 2 (4 Δ.Μ. έως 8Δ.Μ.). Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των Μαθημάτων Έρευνας θα ορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους.

Τέλος, ο Τομέας προσφέρει έναν Κύκλο 10 διεπιστημονικών μαθημάτων σε θέματα Φύλου και Ισότητας που διδάσκονται από απόσταση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Δείτε περιγραφές μαθημάτων...]
 • Κοινωνικοποίηση του Παιδιού
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με έμφαση στις διακρίσεις των μειονοτήτων
 • Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [Δείτε περιγραφές μαθημάτων...]

 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας
 • Συμβατικές και καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
 • Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης στο Σχολείο
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης: η περίπτωση του ολοήμερου σχολείου
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης - διαβίου, από απόσταση, εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
 • Κοινωνικο-οικονομική αλλαγή και εκπαιδευτικά παραδείγματα: η διαθεματικότητα- διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι
 • Φύλο και Εκπαίδευση (από απόσταση)

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ [Δείτε περιγραφές μαθημάτων...]

 • Αποκλίνουσα Συμπεριφορά
 • Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
 • Εισαγωγή στην Οικονομία της Εκπαίδευσης
 • Πολιτισμικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης
 • Πρόληψη- Προαγωγή Υγείας και Εκπαίδευση
 • Ιδεολογία και Εκπαίδευση
 • Τέχνες, Πολιτισμός και Εκπαίδευση
 • Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός
 • Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκοί θεσμοί και εκπαίδευση
 • Συγκριτική Εκπαίδευση
 • Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της Εκπαίδευσης
 • Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
 • Οικονομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 • Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση
 • Φύλο και Απασχόληση (από απόσταση)
 • Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (από απόσταση)
 • Φύλο και Πολιτισμός (από απόσταση)
 • Φύλο και Πολιτική (από απόσταση)
 • Φύλο και Σεξουαλικότητα (από απόσταση)
 • Φύλο και Γλώσσα-Επικοινωνία (από απόσταση)
 • Φύλο και Λογοτεχνία (από απόσταση)
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved