Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
ANTKEIMENO

To Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

 • Κοινωνικοποίηση
 • Kοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Oικονομία της εκπαίδευσης
 • Διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Διαμόρφωση του ρόλου του φύλου
 • Κοινωνιολογία της απόκλισης
 • Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική
 • Εφαρμογές μεθόδων και τεχνικών της κοινωνιολογικής έρευνας στην εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση
 • Διαμόρφωση πολιτισμικών και εθνικών προτύπων
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών
 • Άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved