ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρακάτω δίνω κάποιες πληροφορίες για τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου, καθώς και για τη διδακτική δουλειά μου στη Ρόδο.

Εδώ παραθέτω το βιογραφικό μου.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Πολιτική

Φύλο και Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας

Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός

Εκπαίδευση και Τεχνολογία

Πολιτική Θεωρία και Εκπαίδευση

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2002-03

Χειμερινό Εξάμηνο 2002-03

Εαρινό Εξάμηνο 2002-03

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση

Πολιτική Θεωρία και Εκπαίδευση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Αποκλίνουσα Συμπεριφορά

 

 

2003-04

Χειμερινό Εξάμηνο 2003-04

Εαρινό Εξάμηνο 2003-04

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (παραδοσιακό & αναμορφωμένο)

 Έρευνα Φιλοδοξιών Μαθητών

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτική Πολιτική

 

 

 

 

2004-05

Χειμερινό Εξάμηνο 2004-05

Εαρινό Εξάμηνο 2004-05

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνικές Διαστάσεις της Αξιολόγησης στο Σχολείο

 

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

 

2005-06

Χειμερινό Εξάμηνο 2005-06

Εαρινό Εξάμηνο 2005-06

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Κοινωνικές Διαστάσεις της Αξιολόγησης στο Σχολείο

 

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

 

2006-07

Χειμερινό Εξάμηνο 2006-07

Εαρινό Εξάμηνο 2006-07

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Εκπαίδευση

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

2007-08

Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08

Εαρινό Εξάμηνο 2007-08

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτική Πολιτική

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Εκπαίδευση

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

2008-09

Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09

Εαρινό Εξάμηνο 2008-09

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτική Πολιτική

Τεχνικο-επαγγελματική Εκπαίδευση και Φιλοδοξίες

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

2009-10

Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10

Εαρινό Εξάμηνο 2009-10

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

Τεχνικο-επαγγελματική Εκπαίδευση και Φιλοδοξίες

  

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

 

2010-11

Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11

Εαρινό Εξάμηνο 2010-11

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτική Πολιτική

Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT) (συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 

2011-12

Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12

Εαρινό Εξάμηνο 2011-12

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω WEB-CT)

(συνδιδασκαλία)

 

 

2012-13

Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13

Εαρινό Εξάμηνο 2012-13

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

2013-14

Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

Εαρινό Εξάμηνο 2013-14

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

 

 

2014-15

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

Εαρινό Εξάμηνο 2014-15

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Παγκοσμιοποίηση και Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

2015-16

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

Εαρινό Εξάμηνο 2015-16

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Παγκοσμιοποίηση και Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

2016-17

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Εκπαιδευτική Πολιτική

 Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Φύλο και Εκπαίδευση (διαθέσιμο μέσω Moodle)

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Παγκοσμιοποίηση και Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (διαθέσιμο μέσω Moodle)

(συνδιδασκαλία)

 


Διονύσης Σ. Γουβιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του Manchester

-------------------------

Τηλ. :              (22410) 99147

E-mail:         dgouvias @ aegean.gr© 2017  Διονύσης Σ. Γουβιάς