ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-04

-----------

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διονύσης Σ. Γουβιάς

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

(1η συνάντηση). Βασικές έννοιες Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικής. Σχέση Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικής

 

(2η συνάντηση) Durkheim και Δομολειτουργισμός

 

(3η συνάντηση) Η μαρξιστική θεώρηση

 

(4η συνάντηση) Η ερμηνευτική προσέγγιση

 

(5η συνάντηση) Η ‘Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης’ και η έμφαση στους ‘Επικοινωνιακούς Κώδικες’ (Bernstein).

 

(6η συνάντηση) Η θεωρία του ‘Πολιτισμικού Κεφαλαίου’ και της ‘Πολιτισμικής Αναπαραγωγής’ (Bourdieu).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

(7η συνάντηση) Η διάσταση του ‘Φύλου’ στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

 

(8η συνάντηση) Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές ανισότητες.

 

(9η συνάντηση) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. ‘Διαφορετικότητα’ ή ‘Ενσωμάτωση’;

 

(10η συνάντηση) Ζητήματα γύρω από την Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ.

 

(11η συνάντηση) Οικονομική παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτικά συστήματα. Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών. – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η αναζήτηση της «Βιώσιμης Ανάπτυξης».

 

(12η συνάντηση) Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου Σχολείου. Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης (δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες).

 

(13η συνάντηση) Το ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: διαστάσεις του ‘εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού’. Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ για εκπαιδευτικούς & μαθητές/φοιτητές

 

(14η συνάντηση) Ανακεφαλαιωτικές αναφορές. Συγκριτική θεώρηση. Συζήτηση εργασιών.


 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 BLA]

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βακαλιός, Θ. (1994). Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 ΒΑΚ]

 

Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 BΑΝ]

 

Hλιού, Μ. (1984). Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική. Αθήνα: Πορεία. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.1909495 ΗΛΙ]

 

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος Ι. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1996). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

 

Mυλμπάουερ, Κ. Ρ. (1985). Κοινωνικοποίηση - Θεωρία και Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 303.32 MUH]

 

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (1998). Κοινωνικοποίηση: Η Γένεση του Κοινωνικού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 303.32 NOV]

 

De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 QUE]

 

Πυργιωτάκης, Ι. (1998). Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες (7η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.193 ΠΥΡ]

 

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.1 ΠΥΡ]

 

Τσαούσης, Κ. (1985). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 301 ΤΣΑ]

 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 ΦΡΑ]