ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

-----------

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

(1η συνάντηση) Πρώτη επαφή με το αντικείμενο. Βασικοί όροι. Αποσαφηνίσεις εννοιών, και διάλογος γύρω από τις έννοιες ‘εκπαίδευση’ και ‘εκπαιδευτική πολιτική’ (ή ‘εκπαιδευτικές πολιτικές’).

(2η συνάντηση) Φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο ρόλος του δασκάλου, του μαθητή, των γονέων και των διοικούντων. To κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Μακρο- και μικρο-επίπεδα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. «Κοινωνικά» και «εκπαιδευτικά» χαρακτηριστικά.

(3η συνάντηση) Το σχολείο ως οργανισμός (το δομο-λειτουργικό πλαίσιο) και ως μηχανισμός αναπαραγωγής ταξικών σχέσεων (το μαρξιστικό πλαίσιο).

(4η συνάντηση) Φύλο και εκπαιδευτικές πολιτικές.

(5η συνάντηση) Εκπαίδευση και Οικονομία Η αύξηση του κόστους. Δημόσια & ιδιωτική εκπαίδευση και αγορά εργασίας.

(6η συνάντηση) Παγκοσμιοποίηση και απαιτήσεις για ‘ευελιξία’ και ‘δια βίου μάθηση’.

(7η συνάντηση) Συγκριτική προσέγγιση της 'συντηρητικής' στροφής στην εκπαίδευση. Προβληματισμοί για σύνδεση σχολείου – αγοράς. 'Αγοραία' αντίληψη της εκπαίδευσης.

(8η συνάντηση)  Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης : η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακρατική συνεργασία και υιοθέτηση κοινών προτύπων.

(9η συνάντηση) Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική : Ιστορική θεώρηση

(10η συνάντηση) Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική: Αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις.

(11η συνάντηση). Η Εκπαίδευση στις ‘αναπτυσσόμενες’ χώρες.

(12η συνάντηση) Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ στη  χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αύξηση της σημασίας της στο διεθνές επίπεδο και η σύνδεσή της με τον καταμερισμό της εργασίας.

(13η συνάντηση) Ανασκόπηση των κυριότερων σημείων. Πιθανή παρουσίαση των καλύτερων εργασιών πάνω στις προς εξέταση θεματικές ενότητες.

 

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

 

Ø      Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 50% ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ. [Σύντομα θα οριστούν προθεσμίες για τη δήλωση εκπόνησης εργασιών. Για πιθανά θέματα, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον Διδάσκοντα]

 

Ø      Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΔΕ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Μπουζάκης, Ν. (επιμ.) (1993). Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ – Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνόγλωσση

 

Γρόλλιος, Γ. (1999). Ιδεολογία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική: λόγος και πράξη των ευρωπαικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

 

Δούκας, Χ. (2000). Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία: η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (1982-1994). Αθήνα : Γρηγόρης.

 

Ιακωβίδης, Γ. (1998). Η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, (Αθήνα, Gutenberg).

 

Κασσωτάκης, Μ. &  Καζαμίας, Α.Μ. (1986). Οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ρέθυμνο : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Κάτσικας, Χ. (1998). Κρίση του σχολείου και εκπαιδευτική πολιτική. (σε συνεργασία με τους:Θανάση Τσιριγώτη, Γιώργο Γρολλιό). Αθήνα: Gutenberg.

 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική: Μια Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Μπουζάκης, Ν. (επιμ.) (1990). Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ – Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ξένα Εκπαιδευτικά Συστήματα. Αθήνα: Gutenberg.

 

Πυργιωτάκης, Ι. (1998). Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες (7η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη.

 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

Ξενόγλωσση

 

Ball, S. (1998) Big Policies / Small World: an introduction to international perspectives in education policy, Comparative Education, 34(2), pp.119-130.

 

Αstiz M. F., Wiseman A. W. & Baker D. P. (2002) Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems, Comparative Education Review, 46(1), pp. 66-88.

 

C. Brock and W. Tulasiewicz (eds.) (1994). Education in a Single Europe. London: Routledge.

 

Carnoy, M. and Levin, H. (1976).                                    The limits of educational reform. New York: McKay.

 

Coombs, P.H. (1985). The Word Crisis in Education. The view from the eighties. New York: Oxford University Press.

 

Schultz, Th. (1971). Investment in human capital: the role of education. New York: Free Press.


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΟΔΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε. –ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

-----------

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΟΔΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε. – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

-----------

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Μπουζάκης, Ν. (επιμ.) (1993). Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ – Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. [σελ. 55 –113, 148 – 166, 207 - 225]

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 

Μπουζάκης, Ν. (1991) [1986]. Σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg. [σελ. 124-145]

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. [σελ. 251-276].