Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
Λίστα Συνεδρίων

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ
1. 7th Conference of the European Society for the Study of English
Zaragoza, 8-12 Sepptember 2004

(Presentations are invited in a number of gender-related seinars)
Information:
The Europan Society for the Study of English (ESSE)

2. "Gender Acts. Activism: History, Theory and Practice"
The 6th Biennial ACS Studies Conference, Futman University, U.S.A, 26-27 March 2004
(Co- organized by The Associated Colleges of the South and Furman University)
Information:
sarah.worth@furman.edu, lynne.shackelford@furman.edu

3. "Gender in the Mediterranean: Emerging Discourses and Practices"
Intercollege, Nicosia, Cyprus, 5-7 March 2004
Information:
Mediterranean Institute of Gender Studies

4. "Feminist Locations: The 27th Annual Souheastern Women's Studies"
Association Conference, Savannah, GA, 25-27 March 2004
Information: Dr. Teresa Winterhalter at
winterte@mail.armstong.edu

5. "Memory, Haunting, Discourse/Discource, Haunting, Memory"
University of Sweden, 17-19 June 2004
Information: Maria Holmgren Troy at
Maria.Holmgren.Troy@kau.se

6. "Mothering and Feminism: 8th Annual Conference of the Association for the Research on Mothering"
York University, Torondo, Canada
Information:
arm@yorku.ca

7. "Piety and Commodities in the Arabic - speaking Middle East and South Asia"
Institute for Gender and Women's Studies of the American University in Cairo, Egypt, May 2005
Information:
Institute for Gender and Women's Studies of the American University in Cairo

8. "Rethinking the Saharan Divide"
Institute for Gender and Women's Studies of the American University in Cairo, Egypt, 28-29 May 2004
Information:
Institute for Gender and Women's Studies of the American University in Cairo

9. "Women's History Revisited: Historiographical Reflectins on Women and Gender in a Global Context"
The International Federation for Research in Women's History Conference, Organised in conjuction with the World Congress of Historical Sciences, Sidney, Austalia, 3-9 July 2005
Information:
International Federation for Research in Women's History

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. IA ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Θέμα: «Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας»
Ιnformation: http://www.rhodes.aegean.gr/pee-sae2005/
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved