Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υποχρεωτικά είναι εκείνα τα μαθήματα από τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, στο αντίστοιχο εξάμηνο, και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος. Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το/τη φοιτητή/τρια στις συγκεκριμένες επιστήμες και τη μεθοδολογία τους και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών γίνεται, κυρίως, με μορφή παράδοσης. Ορισμένα από αυτά συνδυάζονται με εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές- τριες να εγγραφούν σε αυτά πριν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, για το οποίο τα μαθήματα αυτά είναι προαπαιτούμενα.

Για τους φοιτητές – φοιτήτριες του Τμήματος, που έχουν εγγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, εάν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά - προαπαιτούμενα μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, εφόσον η γνώση των μαθημάτων αυτών και με βάση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, έχει κριθεί επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, σύμφωνα με το οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Υποχρεωτικά Επιλογής
Υποχρεωτικά επιλογής είναι τα μαθήματα τα οποία ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει μεταξύ αυτών που προσφέρονται από κάθε τομέα σπουδών. Τα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα δεν αποβλέπουν στην εισαγωγή και στη βασική κατάρτιση στις συγκεκριμένες επιστήμες, αλλά στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της σχετικής επιστήμης και παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Οι φοιτητές - τριες αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, στα πλαίσια των ερευνητικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων των διδασκόντων - ουσων. Ο/η φοιτητής/τρια, κατά την επιλογή και δήλωση των μαθημάτων και την κατάρτιση του προσωπικού του προγράμματος θα πρέπει να έχει υπόψη του/της ότι το πρόγραμμα του όγδοου εξαμήνου περιλαμβάνει εκτεταμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού επιλογής μαθήματος, μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εάν προσφέρεται, ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο υποχρεωτικό επιλογής μάθημα.

Μαθήματα Έρευνας
Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους να παρακολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα μαθήματα (4) έρευνας, που αντιστοιχούν συνολικά σε δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες και σε δέκα έξι (16) E.C.T.S.
Η δήλωση των μαθημάτων έρευνας ξεκινά από το 5ο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο 8ο εξάμηνο. Από τα προσφερόμενα μαθήματα ερευνών, επιλέγουν τρεις τουλάχιστον από διαφορετικούς Τομείς Σπουδών, και μία από όποιο Τομέα Σπουδών επιθυμούν.

Ειδικά Μαθήματα
Τα Ειδικά Υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρουν από 2 διδακτικές μονάδες το καθένα, ενώ η διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων εκτείνεται σε 2 τουλάχιστον εξάμηνα και θα πραγματοποιούνται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών.
Τα ειδικά μαθήματα είναι προαπαιτούμενα για τις αντίστοιχες πρακτικές ασκήσεις.

Ξένες γλώσσες
Οι φοιτητές – τριες παρακολουθούν υποχρεωτικά μια ξένη γλώσσα και, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς, παίρνουν επάρκεια. Η παρακολούθηση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας είναι προαιρετική.
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.