Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Προπτυχιακές Σπουδές

Η μετάδοση της «καθιερωμένης» συσσωρευμένης γνώσης δεν μπορεί πλέον ν’ αποτελεί τον κύριο στόχο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μάλιστα στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη γνώση δεν είναι υπόθεση επιστημών απομονωμένων μεταξύ τους, αλλά ότι πολύπλοκα φαινόμενα απαιτούν για τη διερεύνηση τους σύνθεση διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων. Επομένως, ένα Πρόγραμμα Σπουδών δεν αποτελεί, ως προς το περιεχόμενο, άθροισμα συσσωρευμένων γνώσεων και, ως προς την οργάνωση, άθροισμα διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως ακριβώς, ο πραγματικός κόσμος δεν είναι οργανωμένος σύμφωνα με τους κλάδους του παραδοσιακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι και δεν εξαντλούν τις ανάγκες της μελλοντικής επιστημονικής δραστηριότητας. Επιπλέον, επειδή το σχολείο δεν είναι, ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο και τη δομή του, θεσμός αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου, θα πρέπει να υποστηριχθούν νέες μορφές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. προετοιμάζονται να εργαστούν και να προσφέρουν σ’ έναν κόσμο ο οποίος, από τη μια μεριά διαθέτει πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων, ενώ από την άλλη μεριά αντιμετωπίζει όλο και εντονότερα το πρόβλημα του διαχωρισμού του σε χώρες και ομάδες με γνώση και δύναμη και χώρες και ομάδες σε πολλαπλή εξάρτηση και παθογένειες. Παράλληλα, από τη μια με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας συντελούνται επαναστατικές αλλαγές τόσο τον κόσμο της εργασίας όσο και την ιδιωτική και δημόσια ζωή, ενώ από την άλλη οι κοινωνίες βιώνουν πολλαπλές κρίσεις. Σε αυτό το φάσμα των αντιθετικών παραμέτρων θα πρέπει οι εκπαιδευτικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί να έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να ανταποκριθούν. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη διαστάσεων που διασχίζουν εγκάρσια τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα: από την περιβαλλοντική-αειφορική στην αξιακή, από τη φιλοσοφική στη δημιουργική και τη σχεδιαστική, από τη διαφυλική στη διαπολιτισμική, καλλιεργείται η επικοινωνιακή, κριτική και φιλειρηνική κουλτούρα του/της συνειδητού/τής εκπαιδευτικού. Αποκαλύπτει, με τις σχέσεις που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους ανθρώπους και τη γνώση, την εικόνα του ανθρώπου και της κοινωνίας από την εμφορούνται τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος, δεδομένου ότι η οργάνωση σπουδών είναι δυνατό να υπηρετεί τους δεδηλωμένους στόχους του Πανεπιστημίου ή αντίθετα να τους υπονομεύει, ανάλογα με το εάν βρίσκεται ή όχι σε αρμονική σχέση με το περιεχόμενο σπουδών. Με αυτή την έννοια, το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί πλαίσιο εργασίας - ζωής για τους/τις φοιτητές/τριες αλλά και για τους/τις διδάσκοντες/ουσες εφόσον δεσμεύονται στην καλή υποστήριξή του. Το παρόν πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της απόφασης όσων το εκπόνησαν να μην ακολουθήσουν πρότυπα, αλλά: α) να οδηγηθούν αποκλειστικά από την επιτακτική ανάγκη της ουσιαστικής συμβολής του Πανεπιστημίου στην πραγμάτωση του οράματος για μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς περιορισμούς και εξαρτήσεις, και β) να προσπαθήσουν να οργανώσουν την πανεπιστημιακή ζωή με βάση αυτό το όραμα. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό (με σκοπό να αποκλειστεί η εξάρτηση των διδασκομένων από συγκεκριμένους/ες διδάσκοντες/ουσες), παρέχοντας τη δυνατότητα διαμόρφωσης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων, που ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών εξατομικεύοντας στο μέγιστο δυνατό τις επιλογές τους. Βασικός άξονας αυτής της σύνθεσης είναι η προσφορά μαθημάτων έρευνας, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία και αναδιαμορφώνονται έτσι ώστε να παρακολουθούν από τη μια την εξέλιξη και τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας, από την άλλη τις αναδυόμενες ανάγκες στην κοινωνία και την εκπαίδευση διαγράφοντας έτσι το δυναμικό τόξο από τη βασική στην εφαρμοσμένη έρευνα ως πλαίσιο και μέσο μάθησης. Για το σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες/ουσες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο σχεδιασμό και την προσφορά τέτοιων προγραμμάτων έρευνας.
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.