Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου υποστηρίζει διοικητικά και οικονομικά τα υλοποιούμενα πέντε (5) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αποστολή των Π.Μ.Σ. είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην περαιτέρω πρόσκτηση, προαγωγή της επιστημονικής γνώσης της προώθησης της έρευνας ανάπτυξη και σύνδεσης των γνώσεων αυτών με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές εξελίσσονται στα πλαίσια της τυπικής, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου μάθησης, ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ενσωμάτωση ζητημάτων και τον σχεδιασμό διαφόρων πολιτικών. Η κατάρτιση και η προετοιμασία επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόσουν την τεχνογνωσία τους στον τομέα τους.
Ειδικότερα αποστολή των Π.Μ.Σ., που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, είναι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και η απόκτηση γνώσεων μέσω της μελέτης, της κριτικής σκέψης και αξιολόγησης, της έρευνας των σχετικών με τα προγράμματα γνωστικών περιοχών. Υλοποιούν βέλτιστες πρακτικές, προτείνουν σχέδια βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής, διαχειρίζονται καινοτόμες δράσεις. Οικοδομούν την επιστημονική βάση για την προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξής της στη χώρα μας και διεθνώς. Το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. διοργανώνει Π.Μ.Σ. τα οποία στοχεύουν:
Στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, παρέχοντας στο υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και φοιτήτριες, χρήσιμες για την κοινωνία και το πολιτισμό.
Στη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε περιοχή εξειδίκευσης.
Στην διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
Η υποστήριξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, θα επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να ανταποκριθεί δυναμικά και αποτελεσματικά στις προκλήσεις εκείνες που καθιστούν την ανώτατη ευρωπαϊκή εκπαίδευση ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και, ιδιαίτερα, ως προς τις γειτονικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περιφέρειες.
Στη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και σε ξένες γλώσσες.
Στη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και υποστήριξη της έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών ικανών για επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Μήνυμα του Προέδρου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού σας καλωσορίζει στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και στην ακαδημαϊκή μονάδα της Ρόδου.

Η εισαγωγή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και η επιλογή υποψήφιου διδάκτορα είναι μια επιτυχία ικανή για τη σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα διασφαλίζοντας ένα λαμπρό μέλλον.

Η προαγωγή της γνώσης και της ειδίκευσης μέσα από την έρευνα σ΄ ένα σταθερό ακαδημαϊκό περιβάλλον προσφέρουν στον φοιτητή/τρια τη χρησιμότητα της παρουσία του ως μελλοντικό ενεργό μέλος της κοινωνίας ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών.
 
Ο σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων και υποψηφίων διδακτόρων, είναι το συνδικαλιστικό όργανο, το όποιο λειτουργεί βάσει καταστατικού και η σύνθεση προκύπτει μέσα από δημοκρατικές ανοικτές διαδικασίες.
Ο σύλλογος προσβλέπει στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών του σωματείου μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Ο σύλλογος συμβάλει στη διασφάλιση και τη ανάπτυξη των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών στο τόπο μας και στην δημιουργία καλλιέργειας της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.
Ο σύλλογος στοχεύει σε ένα ανοικτό δημοκρατικό πανεπιστήμιο υιοθετώντας την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας , της Οικολογίας, της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς και τις νεολαίες όλου κόσμου, διερευνώντας συνεργασίες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής στη βάση ικανού αριθμού προγραμμάτων και σε ξένες γλώσσες.

Δέσμευση όλων των μελών είναι να δομήσουμε μεταπτυχιακές πρότυπες στη χώρα και ικανές να ανταγωνιστούν επάξια άλλα ιδρύματα του εξωτερικού.

Φυσικά αυτό επιζητάει συμμετοχή, αγώνα και υπευθυνότητα…

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου…

Καλωσορίστε στις μεταπτυχιακές σπουδές του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ…

Το ταξίδι για την «Ιθάκη» μας χρειάζεται όλους με την προσδοκία να διαπερνάει τις δράσεις μας…για μια επιτυχή έκβαση.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αγαπητός Ξάνθης


Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.