Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Νικήτας Πολεμικός    Ομότιμος Καθηγητής

  
Γνωστικό αντικείμενο
Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στην Ειδική Αγωγή
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99134 - (30) 22410 99134 -
Περσεφόνη Φώκιαλη    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
735/10.06.2014 τ. Γ   762/31.07.2015 τ. Γ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
ισόγειο - (30) 22410 99148 - (30) 22410 99148 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
Εξέλιξη   218/23.12.1998 τ.Ν.Π.Δ.Δ. - 2374/02.08.2016 τ. Β’ (Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου)
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική Μαθηματικών και Εκπαιδευτική Μηχανική
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99122 - (30) 22410 99122 -
Μαρία Καΐλα    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
Εξέλιξη   39/18.02.2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Γνωστικό αντικείμενο
Ψυχοπαιδαγωγική
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99170 - (30) 22410 99131 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
147/16.08.2006 τ. Παράρτημα   466/13.07.2007 τ. Γ΄ - 2374/02.08.2016 τ. Β’ (Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου)
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία και Θεωρία Σχολικής Ανάπτυξης
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99123 - (30) 22410 99421 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
147/16.08.2006 τ. Παράρτημα   845/24.10.2007 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάπτυξη Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στην Προσχολική Ηλικία και εφαρμογή στα Αναλυτικά Προγράμματα
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99124 - (30) 22410 99124 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
490/19.12.2006 τ. Γ’   918/13.11.2007 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99127 - (30) 22410 99127 -
Χρυσή Βιτσιλάκη    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
147/16.08.2006 τ. Παράρτημα   1009/06.12.2007 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνικοποίηση του Παιδιού: Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
1ος όροφος - (30) 22410 99195 - 99405 - (30) 22410 99196 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
457/12.07.2007 τ. Γ’   511/30.05.2008 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Νεότερη και Σύγχρονη Λογοτεχνία: Ψυχολογικές Ερμηνείες της και η Διδακτική της.
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99125 - (30) 22410 99115 -
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
138/20.02.2008 τ.Γ   770/14.08.2008 τ.Γ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεατρική Παιδεία και Αγωγή - Θέατρο και Κοινωνία
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99137 - (30) 22410 99137 -
Ποτίτσα Ξανθάκου    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1135/07.10.2013 τ. Γ’   885/11.07.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Δημιουργική Μάθηση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99132 - (30) 22410 99132 -
Ελένη Θεοδωροπούλου    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1439/11.12.2013 τ. Γ’   1154/27.08.2014 τ. Γ’ - 2118/11.07.2016 τ. Β’ (Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου)
Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφία της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
Ισόγειο - (30) 22410 99150 - (30) 22410 99109 -
Σουλτάνα Καφούση    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1135/07.10.2013 τ. Γ’   1154/27.08.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική Μαθηματικών
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99140 - (30) 22410 99140 -
Χριστίνα Παπαηλιού    Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
62/30.01.2017 τ. Γ’   1375/29.12.2017 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και διαταραχές λόγου
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
1ος όροφος - (30) 22410 99145 - (30) 22410 99145 -
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1194/08.11.2012 τ. Γ’   537/24.04.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική Μαθηματικών : Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99144 - (30) 22410 99144 -
Νικόλαος Ανδρεαδάκης    Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
426/11.04.2012 τεύχος Γ’    1113/21.08.2014 τεύχος Γ’ (Φ.Ε.Κ. μετακίνησης)
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
Α22, 1ος όροφος - 22410 99136 - -
Μαρία Γκασούκα    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1448/12.12.2013 τ. Γ’   1374/14.10.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Φύλο, Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
1ος όροφος - (30) 22410 99146 - (30) 22410 99146 -
Εμμανουήλ Κόνσολας    Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
401/29.04.2015 τ. Γ΄   710/22.07.2016 τ. Γ΄
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99128 - (30) 22410 99128 -
Γεώργιος Φεσάκης    Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
54/29.01.2016 τ. Γ’   814/31.08.2016 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99151 - (30) 22410 99151 -
Διονύσιος Γουβιάς    Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
994/07.10.2015 τ.Γ   1303/20.12.2016 τ.Γ
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
1ος όροφος - (30) 22410 99147 - (30) 22410 99147 -
Ιωάννης Παπαδάτος    Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1128/23.10.2012 τ. Γ   234/27.02.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδικό Βιβλίο :Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Θεωρήσεις
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99126 - (30) 22410 99126 -
Παναγιώτης Σταμάτης    Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
1128/23.10.2012 τεύχος Γ’   413/07.04.2014 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
2ος όροφος - (30) 22410 99149 - (30) 22410 99149 -
Βασίλειος Παπαβασιλείου    Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
815/28.06.2014 τεύχος Γ’   744/28.07.2015 τ. Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
Ισόγειο - (30) 22410 99138 - -
Ελένη Νικολάου    Λέκτορας
ΦΕΚ Προκήρυξης - ΦΕΚ Διορισμού
816/02.10.2009 τεύχος Γ’   841/02.07.2014 τεύχος Γ’
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Γραφείο - Τηλέφωνο - Fax - Email
Α21 - 1ος όροφος - 22410-99121 - -
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.